Przeglądaj według

 

Studia Wyborcze to półrocznik ukazujący się od 2006 r. Jest to interdyscyplinarne forum wymiany wiedzy i poglądów w zakresie szeroko pojętej tematyki wyborczej i referendalnej: na jego łamach publikują prawnicy, socjologowie oraz politolodzy i jako takie jest unikalne na polskim rynku wydawniczym. Teksty ukazujące się w „Studiach Wyborczych” stanowią źródło wiedzy o prawie wyborczym, systemach wyborczych oraz referendum i praktycznych aspektach funkcjonowania określonych rozwiązań w Polsce i na świecie.
Czasopismo to stanowi także forum wymiany myśli i poglądów na temat obowiązujących i postulowanych rozwiązań, adresowane nie tylko dla osób zajmujących się naukowo zagadnieniami wyborczymi, ale i także dla tych, którzy zgłaszają postulaty zmian w zakresie rozwiązań prawa wyborczego i referendalnego, obowiązującego w Polsce. W Studiach Wyborczych publikują nie tylko autorzy rodzimi, ale znaczna część tekstów nadsyłana jest przez autorów z innych państw. Taka perspektywa pozwala czytelnikowi spojrzeć z dystansem na rozwiązania polskie i dyskusję, jaka toczy się na temat prawa wyborczego i wyborów oraz instytucji referendum wśród polskich przedstawicieli nauki, polityków i dziennikarzy. Głównym odbiorcą jest jednak krajowe i zagraniczne środowisko naukowe.

Punktacja MNiSW: 20 pkt. (2019)
Punktacja MNiSW: 20 pkt. (2021)
Dyscyplina wg MNiSW: nauki o komunikacji społecznej i mediach; nauki prawne; nauki socjologiczne

REDAKCJA NACZELNA WYDAWNICTW ŁÓDZKIEGO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO
Krystyna Czyżewska, Edward Karasiński, Wanda M. Krajewska (redaktor naczelny) Henryk Piekarski, Jan Szymczak
90-505 Łódź, ul. M. Skłodowskiej-Curie 11
tel. 42 665-54-59, fax 42 665-54-46
e-mail: biuro@ltn.lodz.pl

www.ltn.lodz.pl

KOMITET REDAKCYJNY
Centrum Studiów Wyborczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

REDAKTOR NACZELNY
Krzysztof Skotnicki

SEKRETARZ
Anna Rakowska-Trela

RADA REDAKCYJNA
Andrzej Antoszewski, Bogusław Banaszak, Olena Borysławska, Lubor Cibulka, Timea Drinóczi Wojciech Hermeliński, Jiři Jirasek, Grzegorz Kryszeń, Angelika Nußberger, Ladoslav Orosz Jacek Raciborski, Viktor Rudenko, Oksana Szczerbaniuk, Andrzej Sokala, Haroldas Szinkunas Andrzej Szmyt, Beata Tokaj, Miruna Tudorascu, Piotr Uziębło, Jacek Wojnicki, Arkadiusz Żukowski

RECENZENCI
Robert Alberski, Jolanta Grotowska-Leder, Elżbieta Kużelewska, Sławomir Patyra Marek S. Szczepański, Jacek Wojnicki, Iwona Wrońska, Jacek Zaleśny
Czasopismo jest indeksowane w bazie CEEOL, CEJSH, Copernicus, ProQuest, ERIH PLUS i znajduje się na liście ministerialnej czasopism punktowanych

ISSN 1898-0082
e-ISSN 2450-9337

Kolekcje w tym zbiorze