SPIS TREŚCI

 1. Price dispersion and online markets maturity in Poland
  Łukasz Konopielko, Diana Radkova
 2. Returns to Scale for EU Regions – evidence from the spatial panel model
  Alicja Anna Olejnik
 3. Spatial Autocorrelation in the Analysis of the Land Property Market on the Example of Szczecin and Bydgoszcz
  Barbara Batóg, Iwona Foryś, Radosław Gaca
 4. Zmierzch międzynarodowych przepływów kapitałowych?
  Jerzy Różański
 5. Detection of diseases on example of participation in selected health programmes – spatial approach
  Klaudia Twardowska
 6. Spatial Dependence Structure of Total Factor Productivity in Polish Local Administrative Districts
  Dorota Ciołek, Tomasz Brodzicki
 7. Lokalne determinanty starzenia się populacji w Polsce
  Grzegorz Kula, Piotr Tadeusz Wójcik
 8. Deprived Urban Neighbourhoods in Poland – Risk of Intergenerational Transmission of Poverty and Social Exclusion
  Wielisława Warzywoda‑Kruszyńska, Kamil Kruszyński
 9. Jakość życia osób starszych korzystających z pomocy instytucjonalnej
  Monika Burzyńska, Małgorzata Pikala, Katarzyna Kondak, Irena Maniecka‑Bryła
 10. Skłonność do migracji najstarszych seniorów – mieszkańców wielkich miast
  Dorota Kałuża‑Kopias
 11. Ludzie starzy w oczach młodzieży – wyniki badań własnych
  Elżbieta Pakos
 12. Wypłaty dywidend spółek giełdowych z udziałem kapitałowym otwartych funduszy emerytalnych
  Jacek Uchman
 13. Pomiar wzrostu i rozwoju gospodarczego w krajach UE – zastosowanie metod oceny grupowej
  Elżbieta Marlena Roszko‑Wójtowicz, Jacek Białek
 14. Cost Accounting for Management of Health Services in a Hospital
  Luiza Piersiala
 15. Jan Chrzciciel Władysław Śniadecki (1756–1830) – First Polish Probabilist
  Czesław Domański

Recent Submissions