SPIS TREŚCI

 1. Wstęp
  Magdalena Przybysz-Stawska
 2. Setna rocznica urodzin Karola Estreichera w polskich publikacjach z lat 1927–1928
  Agnieszka Gołda
 3. Zarys dziejów encyklopedii dla dzieci i młodzieży w Polsce do 1989 roku
  Agnieszka Wandel
 4. To Read or Not To Read: Listening to Children Talk about Reading Motivation
  Ana Maria Margarita S. Salvador
 5. Intergenerational Reading
  Tilka Jamnik
 6. Writing Instruction That Makes a Difference to English Learners
  Juan J. Araujo, Carol D. Wickstrom
 7. The Importance of the Use of Libraries and the Need for a Reading Culture
  Victoria O. Itsekor, Nwanne M. Nwokeoma
 8. Szkolenia biblioteczne online w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego. Wyniki ankiety ewaluacyjnej
  Justyna Jerzyk-Wojtecka
 9. Bogumiła Celer, Drukarnie Kalisza w latach 1945–2000, Kalisz: Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2015, 244 ss.
  Monika Sobczak-Waliś
 10. Henryk Wąsowicz, Chronologia średniowieczna, Lublin: Wydawnictwo KUL, 2016, 699 ss.
  Andrzej Wałkówski
 11. Nowe Ogólnopolskie Forum Bibliotek Pedagogicznych „Czytelnictwo – nowa jakość” (Kraków, 16–17 czerwca 2016 r.)
  Ewa Andrysiak, Ewa Obała
 12. „Czasopisma naukowe w bibliotekach – zmierzch czy świt?” (Gdańsk, 19–20 września 2016 r.)
  Dominika Kowal
 13. „Bibliotekarze jako moderatorzy czytelnictwa nastolatków: najnowsze formy i metody pracy” (Łódź, 15 listopada 2016 r.)
  Alina Brzuska-Kępa
 14. II Ogólnopolska Konferencja Oprawoznawcza „Introligatorzy i ich klienci” (Toruń, 17–18 listopada 2016 r.)
  Piotr Lewkowicz
 15. Ogólnopolska konferencja naukowa „Kultura książki w humanistyce współczesnej” (Wrocław, 23–24 listopada 2016 r.)
  Ewa Andrysiak, Ewa Obała

Recent Submissions