SPIS TREŚCI

 1. Wartość predykcyjna zysku całkowitego spółek akcyjnych
  Artur Robert Sajnóg
 2. Corporate Governance and the Time to Full Exit in the Private Equity Divestment Process on Warsaw Stock Exchange
  Tomasz Sosnowski
 3. Is Health Status a Determinant of The Economic Activity? Some Evidence From Poland
  Paweł Ulman, Agnieszka Wałęga, Grzegorz Wałęga
 4. Responsible Research and Innovation in the Context of University Technology Transfer
  Jerzy Piotr Gwizdała, Karol Śledzik
 5. The Future of Polish Labour Market and the Issue of Work Motivation in Older People
  Edyta Łaszkiewicz, Anna Bojanowska
 6. Spatial‑Temporal Analysis of Selected Socio‑Economic Problems Related to Sustainable Development in the Pressure‑State‑Response Framework
  Beata Bal‑Domańska
 7. Ocena jakości rządu i dostarczania wybranych dóbr publicznych w Polsce w ujęciu regionalnym
  Danuta Miłaszewicz
 8. Pomiar i ocena stabilności makroekonomicznej w Polsce
  Jarosław Janecki
 9. Kierunki migracji emerytów w Polsce
  Sławomir Piotr Pytel
 10. Wpływ wolności gospodarczej na korupcję na przykładzie wybranych państw europejskich
  Anna Maria Pluskota
 11. Rodzaje umów o pracę a elastyczność zatrudnienia w nowych krajach członkowskich Unii Europejskiej w latach 2000–2014
  Eugeniusz Kwiatkowski, Przemysław Włodarczyk
 12. Application of The Leading Sector Identification Method in The Portfolio Analysis
  Waldemar Stefan Tarczyński, Małgorzata Ludmiła Tarczyńska-Łuniewska
 13. Synchronizacja wahań koniunkturalnych krajów Europy Środkowo‑Wschodniej ze strefą euro
  Katarzyna Piłat
 14. Testowanie hipotezy niezabezpieczonego parytetu stóp procentowych na przykładzie kursów USD/PLN oraz EUR/PLN w latach 2006–2010
  Paweł Śliwiński

Recent Submissions