Show simple item record

dc.contributor.authorLisowska, Anna
dc.date.accessioned2017-08-22T14:03:38Z
dc.date.available2017-08-22T14:03:38Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn0208-6069
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/22402
dc.description.abstractThere are no doubts about the view that the applicable law should guarantee safety and a sense of justice in the society. Providing these values requires from prearranged normative regulations to take into account all factors, including those from the other fields that are associated with them. Sanity as well as its presumption undoubtedly count among the issues that go directly beyond the plane of law. To consider whether use of the presumption of sanity in a perpetrator of a criminal act is proper in the Polish criminal procedure there is a need for an in-depth analysis of sanity, insanity construction, as well as of factors affecting deprivation of the perpetrator of an abi-lity to recognise importance of the act or to direct their conduct. Giving consideration to this field will make it possible to obtain arguments justifying the adoption of a critical attitude towards the presumption of sanity of the perpetrator.en_GB
dc.description.abstractNie wzbudza wątpliwości stanowisko, iż obowiązujące przepisy prawa powinny gwarantować bezpieczeństwo i poczucie sprawiedliwości w społeczeństwie. Zapewnienie wspomnianych wartości wymaga od ustanawianych regulacji normatywnych uwzględnienia wszelkich czynników, również tych z innych dziedzin nauki, które są z nimi związane. Poczytalność, a także jej domniemanie bez wątpienia należą do zagadnień wykraczających bezpośrednio poza ramy płaszczyzny prawa. Rozważenie słuszności stosowania obowiązującego w polskiej procedurze karnej domniemania poczytalności sprawcy czynu zabronionego wymaga dokonania dogłębnej analizy niepoczytalności, jej konstrukcji oraz czynników mających wpływ na pozbawienie sprawcy czynu zabronionego zdolności rozpoznania jego znaczenia lub pokierowania swoim postępowaniem. Poczynienie rozważań w omawianym zakresie pozwoli na uzyskanie argumentów uzasadniających przyjęcie krytycznej postawy wobec przyjmowania domniemania poczytalności sprawcy czynu zabronionego.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica;79
dc.subjectthe presumption of sanityen_GB
dc.subjectsanityen_GB
dc.subjectinsanityen_GB
dc.subjectlimited sanityen_GB
dc.subjectreasonable doubts of sanityen_GB
dc.subjectdomniemanie poczytalnościpl_PL
dc.subjectpoczytalnośćpl_PL
dc.subjectniepoczytalnośćpl_PL
dc.subjectpoczytalność ograniczonapl_PL
dc.subjectuzasadnione wątpliwości co do poczytalnościpl_PL
dc.titleDomniemanie poczytalności – krytyka reguły stosowanej w polskiej procedurze karnejpl_PL
dc.title.alternativeThe presumption of sanity – criticism of the rules applied in the Polish criminal procedureen_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2017; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2017pl_PL
dc.page.number[39]-52
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Karnego, Zakład Nauki o Przestępstwie
dc.identifier.eissn2450-2782
dc.referencesBarczyk-Nessel, Angelika. 2006. Psychologia, psychiatria i prawo wobec podsądnych zaburzonych psychicznie. Mysłowice: Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Kardynała Augusta Hlonda.pl_PL
dc.referencesDaniluk, Paweł (red.). 2011. Leksykon prawa karnego – część ogólna. 100 podstawowych pojęć. Warszawa: C.H. Beck.pl_PL
dc.referencesEncyklopedia PWN. Niepoczytalność. http://www.encyklopedia.pwn.pl [dostęp 21.02.2017].pl_PL
dc.referencesEncyklopedia PWN. Zaburzenia psychiczne. http://www.encyklopedia.pwn.pl [dostęp 21.02.2017].pl_PL
dc.referencesGierowski, Józef K., Lech K. Paprzycki. 2013. Niepoczytalność i psychiatryczne środki zabezpieczające. Zagadnienia prawno-materialne, procesowe, psychiatryczne i psychologiczne. Warszawa: C.H. Beck.pl_PL
dc.referencesGiezek, Jacek. 2013. Świadomość sprawcy czynu zabronionego. Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business.pl_PL
dc.referencesGolonka, Anna. 2013. Niepoczytalność i poczytalność ograniczona. Warszawa: Lex a Wolters Kluwer business.pl_PL
dc.referencesGrzegorczyk, Tomasz H. 2014. Komentarz do art. 202 k.p.k. Stan prawny na 10.04.2014. http://lex. uni.lodz.pl [dostęp 21.02.2017].pl_PL
dc.referencesKaplan, Harold I., Benjamin J. Sadock, Virginia A. Sadock. 2004. Psychiatria kliniczna. Wyd. II. Red. nauk. Sławomir K. Sidorowicz. Wrocław: Wydawnictwo Medyczne Urban Partner.pl_PL
dc.referencesKryteria diagnostyczne DSM-5 z Desk Reference. American Psychiatric Association. 2014. Wrocław: Edra Urban Partner.pl_PL
dc.referencesNamysłowska-Gabrysiak, Barbara. 2011. Prawo karne – część ogólna. Wyd. V. Warszawa: C.H. Beck.pl_PL
dc.referencesPaprzycki, Lech K. 2013a. Komentarz do art. 193 k.p.k. Stan prawny na 1.03.2013. http://lex.uni.lodz.pl [dostęp 21.02.2017].pl_PL
dc.referencesPaprzycki, Lech K. 2013b. Komentarz do art. 202 k.p.k. Stan prawny na 1.03.2013. http://lex.uni.lodz.pl [dostęp 21.02.2017].pl_PL
dc.referencesPaprzycki, Lech (red.). 2013. Nauka o przestępstwie. Wyłączenie odpowiedzialności karnej. Warszawa: C.H. Beck, Instytut Nauk Prawnych PAN.pl_PL
dc.referencesPużyński, Stanisław. 2015. Dylematy współczesnej psychiatrii. Problemy kliniczne, etyczne, prawne. Warszawa: Eneteia Wydawnictwo Psychologii i Kultury.pl_PL
dc.referencesPużyński, Stanisław, Janusz Rybakowski, Jacek Wciórka (red.). 2011. Psychiatria. Psychiatria kliniczna. T. 2. Wyd. II. Wrocław: Edra Urban Partner.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. 1997, Nr 88, poz. 553).pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. 1997, Nr 89, poz. 555 z późn. zm.).pl_PL
dc.referencesPostanowienie Sądu Najwyższego, Izba Karna z dnia 16 czerwca 2005 r., sygn. II KK 394/04. http://lex.uni.lodz.pl [dostęp 21.02.2017].pl_PL
dc.referencesPostanowienie Sądu Najwyższego, Izba Karna z dnia 21 marca 2012 r., sygn. III KK 326/11. https://login.han3.lib.uni.lodz.pl/login/login.html [dostęp 20.05.2017].pl_PL
dc.referencesPostanowienie Sądu Najwyższego, Izba Karna z dnia 26 marca 2013 r., sygn. III KK 432/12. http://lex.uni.lodz.pl [dostęp 21.02.2017].pl_PL
dc.referencesPostanowienie Sądu Najwyższego, Izba Karna z dnia 27 marca 2013 r., sygn. V KK 28/13. http://lex.uni.lodz.pl [dostęp 21.02.2017].pl_PL
dc.referencesWyrok Sądu Najwyższego, Izba Karna z dnia 19 listopada 2007 r., sygn. IV KK 262/07. http://lex.uni.lodz.pl [dostęp 21.02.2017].pl_PL
dc.contributor.authorEmailanna.l@uk.pl
dc.identifier.doi10.18778/0208-6069.79.04


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record