CONTENT  I. LITERATUROZNAWSTWO


 1. Jak Mikołaj Sęp Szarzyński czytał psalmy - analiza "V pieśni na kształt psalmu LXX"
  Magdalena Kuran
 2. "Bitwa wołoska" Krzysztofa Poradowskiego - zmagania mołdawskie Samuela Koreckiego i Michała Wiśniowieckiego oraz klęska książąt pod Sasowym Rogiem w roku 1616
  Michał Kuran
 3. Struktura "Modlitwy do Świętego Józefa Hermana" na przykładzie siedemnastowiecznego "Modlitewnika" Krystyny Szembekówny
  Katarzyna Kaczor-Scheitler
 4. Kategoria milczenia w staropolskich intermediach szkolnych
  Małgorzata Mieszek
 5. Klasycznie, sentymentalnie, rokokowo. O ujęciach zjawisk przyrodniczych w poezjach Franciszka Zabłockiego
  Marta Szymor
 6. Problem winy i kary w twórczości Anny Mostowskiej
  Monika Urbańska
 7. "Łotysz [...] całą swą rozkosz zakłada w próżnowaniu na wzór wszystkich niewolników do ciężkich używanych pracy. [...] Na poddanego kmiecia jedyny". "Pamiętniki księdza Jordana" Kazimierza Bujnickiego w perspektywie postkolonialnej
  Dorota Samboreka-Kukuć
 8. Kochane depresje młodopolskich mistrzów i epigonów
  Karolina Strugińska
 9. Kazimierz Przerwa-Tetmajer o Stanisławie Wyspiańskim
  Izabela Grzelak
 10. "Dzienniki" Marii Dąbrowskiej jako sztuka życia, życie jako dzieło sztuki
  Agnieszka Kałowska
 11. Przeciw emigracji? Proza Tadeusza Nowakowskiego
  Ewelina Szadkowska
 12. "Locus mirabilis et horrendus". Obraz hipermarketu w literaturze polskiej po roku 1989
  Adam Mazurkiewicz
 13. Autentyzm? AutoGRAficzność? Głos w sprawie najmłodszej polskiej prozy
  Izabella Adamczewska
 14. Owad w pułapce, czyli egzystencja w nieswoim świecie. Interpretacja motywu poetyckiego
  Alicja Mazan-Mazurkiewicz
 15. "Morze i inne morza" Marka Krystiana Emanuela Baczewskiego
  Tomasz Cieślak

 16. Morze i muzyka polifoniczna. Uwagi o wierszu "Sól konstrukcji" Mirona Białoszewskiego
  Jerzy Wiśniewski
 17. Muzyczność we współczesnym misterium na przykładzie dramatu Roberta Lewandowskiego "Pustynia. Misterium na dwóch starców i chorał"
  Aleksandra Antczak-Zajdel
 18. Tematyka kulinarna w literaturze polskiej XX wieku
  Agnieszka Mielżyńska
 19. Problematyka regionalna w czeskiej twórczości dla dzieci i młodzieży
  Libor Martinek
 20. Krytyka literacka po 1989 roku wobec klasycyzmu
  Marzena Woźniak-Łabieniec
 21. Rola par konwersacyjnych w genezie komizmu
  Jolanta Woźnicka
 22. Konceptualizacja porównaniowa. Próba typologii
  Andrzej Kudra

 23. II. DYDAKTYKA LITERATURY I KULTURY


 24. Franciszek Próchnicki - polonista na wczoraj i dziś
  Małgorzata Gajak-Toczek
 25. Dorobek Juliusza Słowackiego w świetle "Wypisów polskich" Antoniego Mazanowskiego
  Monika Każmierczak
 26. Realizacja zagadnień europejskich w polonistyce szkolnej (na podstawie ankiet)
  Alina Wnuk

 27. III. DZIENNIKARSTWO 28. "Zwykły człowiek" jako konstrukt myślowy - z obserwacji prasy tabloidowej
  Monika Worsowicz
 29. Redaktorzy "Zapisu" i "Pulsu" - pism literackich drugiego obiegu
  Renata Nolbrzak
 30. Semiotyczno-audialne znaki radiowe a rzeczywistość przedstawiona w wybranych słuchowiskach radiowych (motyw lasu)
  Joanna Bachura
 31. Las we współczesnym reportażu radiowym (ucieczka przed "wspaniałym światem")
  Kinga Klimczak
 32. Internet w pracy dziennikarza prasowego
  Joanna Mikosz
 33. Blog i jego odmiany - internetowy ekshibicjonizm? Przyczyny rozwoju i żywotności tej formy komunikacji
  Agata Szendzikowska
 34. Perswazyjność wypowiedzi Lecha Wałęsy (na przykładzie wybranych telewizyjnych programów publicystycznych)
  Krzysztof Grzegorzewski

 35. VI. WYKAZ HABILITACJI I DOKTORATÓW LITERATUROZNAWCZYCH W ROKU AKADEMICKIM 2007/2008Zadanie pt. Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.

Recent Submissions

View more