SPIS TREŚCI

 1. Refleksje nad perspektywami zachowania stanowisk neolitycznych w dorzeczu Tążyny
  Seweryn Rzepecki
 2. Skarb z V okresu epoki brązu ze Strobina, gm. Konopnica w świetle badań metaloznawczych
  Damian Swat
 3. Zarys religii Ammonu
  Dominik Elkowicz
 4. „Kochankowie z Ain Sakhri” w kontekście aktualnych badań nad kultem płodności na terenie Palestyny
  Kamil Sobczak
 5. Direptio Syrakuz – kilka uwag na temat grabieży dzieł sztuki w okresie rzymskiej Republiki
  Adam Jakub Jarych
 6. Doryforos w pancerzu – czyli o wizerunku Augusta z Prima Porta słów kilka
  Mariusz Kwaśny
 7. Honorific Statues for Gaius and Lucius Caesar
  Paweł Sawiński
 8. Uzbrojenie z cmentarzyska kultury luboszyckiej w Sadzarzewicach, pow. Krosno Odrzańskie
  Agata Andrzejewska, Karol Demkowicz
 9. Groty broni drzewcowej o cechach skandynawskich w kulturze luboszyckiej
  Agata Andrzejewska, Karol Demkowicz
 10. Uwagi na temat obrządku pogrzebowego grupy olsztyńskiej na przykładzie cmentarzyska w Kosewie, pow. mrągowski (dawn. Kossewen, Kreis Sensburg)
  Mirosław Rudnicki
 11. Zapinki tarczowate z motywem krzyża z Tumian, pow. Olsztyn
  Andrzej Grzegorczyk
 12. Wójtowa Góra w Sieciechowie
  Łukasz Reczulski
 13. Przyczynek do identyfikacji średniowiecznej aparatury destylacyjnej w Polsce
  Michał Szymański
 14. Ubiory Ludwika II legnicko-brzeskiego i jego żony, Elżbiety z Hohenzollernów
  Katarzyna Badowska, Wojciech Wasiak
 15. Uzbrojenie na malowidłach ściennych w kościele w Lubecku
  Arkadiusz Przybylok
 16. Starożytności zagraniczne na łamach „Tygodnika Ilustrowanego” do 1914 roku
  Aleksandra Jeleń
 17. Analiza antropologiczna szkieletów ze Stręgoborzyc, woj. małopolskie
  Joanna Mietlińska
 18. Romana Barnycz-Gupieniec (21 VII 1930–10 IV 2014)
  Magdalena Blombergowa
 19. Dr Agnieszka Urbaniak (1974–2013)
  Magdalena Mączyńska

Recent Submissions