SPIS TREŚCI

 1. Implikacje teorii praw własności dla funkcjonowania rynku mieszkaniowego i polityki mieszkaniowej
  Konrad Żelazowski
 2. Zależności między własnością instytucjonalną a kondycją finansową i wartością spółek giełdowych
  Alina Szewc-Rogalska
 3. Koncentracja własności a rentowność majątku w spółkach pracowniczych
  Agnieszka Matuszewska-Pierzynka
 4. Wskaźniki finansowe i niefinansowe w raportach strategicznych spółek z Wielkiej Brytanii – analiza z perspektywy oceny spółek przez inwestorów odpowiedzialnych społecznie
  Jan Michalak
 5. Koncentracja własności i kontroli a wypłaty dywidendy pieniężnej w spółkach przemysłowych notowanych na GPW w Warszawie
  Aleksandra Pieloch-Babiarz
 6. Evaluation of Household Finance Management Effectiveness in the Biggest Polish Cities
  Marta Musiał
 7. Czynniki edukacyjne a przestrzenne rozmieszczenie kapitału ludzkiego na obszarach wiejskich w Polsce
  Maria Klonowska-Matynia
 8. Przestrzenne podejście do analizy międzysektorowej mobilności płac oraz zatrudnienia
  Karol Flisikowski
 9. Analiza modelowa wpływu narzędzi fiskalnych na czas poświęcany dzieciom
  Janusz Kudła, Konrad Walczyk
 10. The Taxonomy Spatial Measure of Development in the Standard of Living Analysis
  Marta Ewa Kuc
 11. Czy wskaźnik efektywności zatrudnieniowej ulega paradoksowi efektywności?
  Radosław Piwowarski
 12. Dylematy finansowania przedsiębiorstw rodzinnych za pomocą private equity
  Jerzy Węcławski
 13. Regional closure of knowledge transfer in cluster organisations in Western Poland
  Wojciech Dyba
 14. Potencjał demograficzny a poziom rozwoju gospodarczego podregionów w Polsce w okresie 2004–2012
  Mara Kłusek

Recent Submissions