SPIS TREŚCI

  EKONOMIA

 1. Nowe instrumenty rynku pracy na rzecz aktywizacji zawodowej grup defaworyzowanych na rynku pracy w świetle ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
  Ewa Staszewska
 2. Gender, unpaid labour and economics
  Anna Zachorowska-Mazurkiewicz
 3. Równowaga Solowa przy alternatywnych trajektoriach liczby pracujących
  Katarzyna Filipowicz, Maciej Grodzicki, Tomasz Tokarski
 4. EKONOMIA MIĘDZYNARODOWA

 5. International investment position of European countries – chosen aspects
  Iwona Maciejczyk-Bujnowicz
 6. GOSPODARKA PRZESTRZENNA

 7. Foreign direct investment as a stimulant in productivity convergence process between visegrad countries and EU-15
  Liwiusz Wojciechowski
 8. FINANSE

 9. Are polish healthcare stocks defensive?
  Bartłomiej Krzeczewski
 10. Analiza wiedzy i umiejętności finansowych młodego pokolenia
  Marta Musiał, Beata Świecka
 11. Poziom wiedzy finansowej wśród osób podatnych na ubóstwo – aspekty metodyczne i wyniki badań własnych
  Tomasz Potocki
 12. FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW

 13. Typology of corporate liquidity managers from behavioral finance perspective
  Dominika Korzeniowska
 14. Koncepcja interesariuszy w zarządzaniu strategią – analiza przypadku gminy Inowrocław
  Joanna Świerk
 15. Struktura aktywów i jej związek z rentownością i płynnością finansową przedsiębiorstwa na przykładzie spółek notowanych na NewConnect
  Monika Bolek
 16. ZARZĄDZANIE

 17. Paths of internationalization of Polish enterprises
  Beata Anna Glinkowska
 18. Język nienawiści w internecie – podłoże, ewolucja i odpowiedzialność prawna
  Marta Regina Jabłońska
 19. Kultura w badaniach nadzoru korporacyjnego uwarunkowania, wzajemne zależności i operacjonalizacja
  Maria Aluchna, Igor Postuła

Recent Submissions