Agnieszka Wierzbicka

SPIS TREŚCI

  Zjawiska współczesnego języka

 1. Przeciw wykluczeniu. Konceptualizacje współczesnej polskiej kobiety z perspektywy dyskursu feministycznego
  Bernadetta Ciesek
 2. Rola składniowych środków językowych w tekstach humorystycznych
  Bartłomiej Cieśla
 3. Przepis kulinarny w perspektywie nadawcy z dysfunkcją słuchu — tekstowe aktualizacje wzorca gatunkowego
  Katarzyna Jachimowska
 4. Charaszaj, czyszczacz, kastrun, krasacz, misiak… Kilka uwag o leksykalnym i słowotwórczym zróżnicowaniu nazw człowieka kastrującego zwierzęta (na przykładzie gwar małopolsko-mazowieckiego pogranicza językowego)
  Renata Marciniak-Firadza
 5. O nagłówkach tekstów publikowanych na portalu Treningbiegacza.pl
  Elwira Olejniczak
 6. Język polskich zbiorowości emigracyjnych w Wielkiej Brytanii i Irlandii — procesy adaptacji i derywacji
  Agnieszka Pędrak
 7. Badanie odczucia subiektywnego związanego z dzieleniem na sylaby wyrazów języka polskiego — podział grup złożonych ze spółgłosek właściwych
  Daniel Śledziński
 8. Badanie odczucia subiektywnego związanego z dzieleniem na sylaby wyrazów języka polskiego ― podział grup złożonych ze spółgłosek sonornych
  Daniel Śledziński
 9. Miłość w włosko-polskiej konfrontacji językowej na podstawie ekwiwalencji przysłów
  Magdalena Wismont
 10. Rola czasowników mentalnych i emotywnych w wybranych tekstach wspomnieniowych
  Agnieszka Zatorska
 11. Historia języka

 12. Językowo-semantyczno-pragmatyczne wyznaczniki opisu, opowiadania i rozważania w XVII-wiecznych kolędach Jana Żabczyca
  Cecylia Galilej
 13. Handel alkoholem w leksyce staro- i średniopolskiej
  Zuzanna Krótki
 14. Losy imienia Świdrygiełły w polszczyźnie
  Grażyna Rytter
 15. Między nomen appellativum a nomen proprium w poznańskich księgach ziemskich z XIV i XV wieku
  Maria Trawińska

Recent Submissions