red. Agnieszka Kałowska, Michał Kuran

SPIS TREŚCI

 1. Od Redakcji
  Agnieszka Kałowska
 2. NOWA POWIEŚĆ HISTORYCZNA

 3. Polska współczesna powieść historyczna i kultura popularna (prolegomena)
  Adam Mazurkiewicz
 4. Śląskie lochy i smoki – wariacje historyczne Szczepana Twardocha
  Agnieszka Czyżak
 5. Powieść szachowa jako powieść historyczna. Nieco przewrotna alternatywa gatunkowa
  Paweł Graf
 6. Zbrodnia w starych dekoracjach – historyczne powieści kryminalne Jakuba Szamałka
  Agnieszka Izdebska
 7. Małżeństwo kryminału z historią, czyli uwag kilka o kryminałach retro Konrada T. Lewandowskiego
  Ewa Tierling-Śledź
 8. „Linia królewska Odry” − literackie strategie „pisania narodu” na przykładzie sygnifikacji polskości Ziem Odzyskanych w powieści piastowskiej (od II wojny światowej do 1989 roku)
  Natalia Lemann
 9. Żona magika wobec francuskiej kolonizacji Algierii. Powieść historyczna w ujęciu Briana Moore’a
  Dorota Filipczak
 10. CZYTANIE TRADYCJI

 11. Powieść historyczna według Sienkiewicza. Teoria i praktyka
  Tadeusz Bujnicki
 12. Dialektyka przemocy w ofiarniczych tragediach Cypriana Norwida
  Mateusz Grabowski
 13. Modernistyczne przejawy dezintegracji psychicznej… Wokół Marzyciela Władysława Stanisława Reymonta
  Dominik Borowski
 14. CZYTANIE (OKOŁO)ŁÓDZKIE

 15. Kalendarium życia kulturalnego Łodzi luty–marzec 1945
  Przemysław Dakowicz
 16. Między obserwacją a wspomnieniem. Strategie poetyckie Macieja Roberta
  Tomasz Cieślak
 17. ROZMOWY (NIE TYLKO) O CZYTANIU

 18. Solfatara, czyli dziesięć dni rewolucji rybaka. Z Maciejem Henem rozmawia Ewa Tyszko
  Maciej Hen, Ewa Tyszko
 19. Dlaczego oświecenie? Tomasz Cieślak i Jerzy Wiśniewski rozmawiają z Profesorem Wiesławem Puszem
  Tomasz Cieślak, Jerzy Wiśniewski, Wiesław Pusz
 20. TŁUMACZENIA

 21. Paul Muldoon: O sobie samym zwielokrotnionym
  Wit Pietrzak
 22. Między tragedią antyczną i mieszczańską – postdramatyczna estetyka Heinera Müllera
  Joanna Jabłkowska
 23. RECENZJE

 24. Niemożliwe jako konieczne, czyli literaturoznawcza nie-pewność
  Paweł Graf
 25. Jak badać milczenie w prozie współczesnej
  Anna Łebkowska
 26. Wat plus inflacja (w humanistyce)
  Piotr Pietrych
 27. Czym jest dziś czytanie literatury? (ankieta)
  Olga Tokarczuk, Maciej Hen, Andrzej Mencwel, Filip Mazurkiewicz, Michał Hanczakowski
 28. Noty o książkach
  Ewa Mikuła

Recent Submissions

View more