SPIS TREŚCI

 1. Sektor kultury jako czynnik transformacji miasta przemysłowego w kierunku miasta kreatywnego i inteligentnego? Przykład Łodzi
  Mariusz Sokołowicz, Jakub Zasina
 2. Współpraca przedsiębiorstw zlokalizowanych w klastrach z otoczeniem naukowym w procesach rozwoju regionalnego (na przykładzie województwa Świętokrzyskiego)
  Janusz Kot, Ewa Kraska
 3. Międzyregionalne zróżnicowanie poziomu spożycia wybranych artykułów żywnościowych
  Edyta Łaszkiewicz
 4. Przestrzenna konwergencja indeksu starości w Polsce
  Małgorzata Podogrodzka
 5. Analiza następstw szoku inflacyjnego z wykorzystaniem modelu DSGE dla gospodarki polskiej
  Szymon Wójcik
 6. Zarządzanie kapitałem własnym a rentowność giełdowych spółek notowanych na GPW we Frankfurcie nad Menem i GPW w Warszawie
  Artur Sajnóg
 7. Humanistyka w zarządzaniu na przykładzie koncepcji zarządzania wiekiem
  Wojciech Wychowaniec
 8. Innowacyjność a zmiany na rynku pracy w Polsce
  Edyta Żmurkow-Poteralska
 9. Analysis of the Impact of Trading Liquidity on the Development of Investment Time Horizon on the Example of the Warsaw Stock Exchange
  Agata Gniadkowska-Szymańska
 10. Metamodel architektury korporacyjnej państwa
  Andrzej Sobczak
 11. Banki komercyjne w Polsce wobec zmian na rynku usług płatniczych
  Anna Iwańczuk-Kaliska
 12. Trends in Personal Income Tax Progression in OECD Countries in the Context of Income Redistribution
  Małgorzata Mazurek-Chwiejczak
 13. Rola kontraktacji w aktywizacji lokalnego rynku pracy
  Iwona Kukulak-Dolata
 14. Porównanie wyników wybranych indeksów giełdowych przedsiębiorstw społecznie odpowiedzialnych na świecie
  Hanna Sikacz

Recent Submissions