CONTENT

 1. Rozwój demograficzny Łodzi w latach 1945-1985 Period
  Halina Mortimer-Szymczak
 2. Gospodarowanie zasobami pracy w gospodarce komunalnej
  Eugeniusz Wojciechowski
 3. Kształcenie kadr w łódzkim szkolnictwie wyższym
  Mikołaj Lisiecki
 4. Sytuacja kobiet na brytyjskim rynku pracy
  Jadwiga Florczak-Bywalec
 5. Charakterystyka system kształcenia w Republice Federalnej Niemiec
  Ewa Sadowska-Kowalska
 6. Niektóre sposoby redukcji bezrobocia strukturalnego (w świetle doświadczeń krajów członkowskich OECD)
  Zbigniew Kazimierczak
 7. Niektóre problemy komunalnych przedsiębiorstw użyteczności publicznej
  Beata Wenerska
 8. German Reunifikation - Hopes and Problems
  Armin Bohnet, Claudia Ohly
 9. Советская экономика: огосударствление и дефицит
  P. Afanasjav, W.P Orieszyn
 10. Проблемы регулирования рыночной экономики в СССР особенности новой системы хозяйствования
  W.P Orieszyn
 11. Налоговое регулирование рыночной экономики
  W. P. Orieszyn, D. T. Ruzijew, R. I. Siemienow
 12. В. А. Азовцев - O некоторых аспектах перехода строительного комплекса СССР к рыночным отношениям
  K. A. Azowcaw

Zadanie pt. Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę

Recent Submissions