Zadanie pt. Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę

Recent Submissions

  • Rolnictwo polskie. Na drodze do gospodarki rynkowej (studium teoretyczno-empiryczne) 

    Bieńkowski, Andrzej; Greta, Maria; Łyczek, Wiesław; Puliński, Włodzimierz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1993)
    The study is an attempt at a scientific reflection on transformations and functioning of the Polish agriculture during the process of transition to a market economy (covering the period since 1989). It has been based on ...