CONTENT

 1. Aktywność zawodowa ludności w Polsce
  Barbara Nowakowska, Włodzimierz Obraniak
 2. Obiektywne procesy i prawidłowości organizacji i ekonomii pracy w socjalizmie
  Horst Bley
 3. Problemy wykorzystania kwalifikacji i efektywność kształcenia w Niemieckiej Republice Demokratycznej
  Günter Hellriegel
 4. Wprowadzenie do konferencji "Racjonalne i humanistyczne aspekty polityki zatrudnienia"
  Halina Mortimer-Szymczak
 5. Problemy kształcenia i wzrostu kwalifikacji
  Günter Hellriegel
 6. Potencjalne zasoby pracy w perspektywie roku 2000
  Barbara Nowakowska
 7. Procesy i związki organizacji i ekonomii pracy
  Horst Bley
 8. Problemy kształcenia i wzrostu kwalifikacji
  Günter Hellriegel
 9. Potencjalne zasoby pracy w perspektywie roku 2000
  Barbara Nowakowska
 10. Demograficzne i społeczne czynniki aktywności zawodowej ludności
  Włodzimierz Obraniak
 11. Ogólna charakterystyka badanej zbiorowości i przedsiębiorstw
  Muzahim Al-Noorachi
 12. Wykorzystanie kwalifikacji pracowniczych
  Mikołaj Lisiecki
 13. Wykorzystanie kwalifikacji pracowniczych w opiniach dyrektorów przedsiębiorstw
  Zbigniew Kaźmierczak
 14. Społeczno-ekonomiczne aspekty pracy zawodowej kobiet
  Jadwiga Florczak-Bywalec
 15. Czynniki określające atrakcyjność pracy - interpretacja ekonomiczna
  Maciej Trippner
 16. Czynniki stymulujące ruchliwość pracowniczą
  Elżbieta Kryńska
 17. Metody i kierunki doskonalenia systemu informacyjnego pracy
  Zdzisław Sadowski
 18. Dyskusja
  Jadwiga Langner, Małgorzata Bzdak
Zadanie pt. Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.

Recent Submissions