Show simple item record

dc.contributor.authorGroeger, Lidia
dc.date.accessioned2016-07-12T11:30:32Z
dc.date.available2016-07-12T11:30:32Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn1508-1117
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/18758
dc.description.abstractOpracowanie zawiera informacje na temat wartościowania elementów zagospodarowania publicznej przestrzeni mieszkaniowej w opiniach mieszkańców miast. Odpowiada na dwa pytania: Jakie jest zróżnicowanie ocen znaczenia wskazywanych elementów dla jakości życia mieszkańców? Jaka jest faktyczna hierarchia zindywidualizowanych potrzeb mieszkańców sześciu miast w zakresie zagospodarowania ich przestrzeni mieszkaniowej? W opracowaniu wykorzystano wyniki badań ankietowych na temat wartościowania przestrzeni mieszkaniowej, przeprowadzone wśród 1 500 mieszkańców sześciu miast o zróżnicowanej organizacji przestrzeni mieszkaniowej.pl_PL
dc.description.abstractThe study contains information about evaluation of components in/of development of public housing space – in the opinions of urban residents. It provides answers – How different are assessments of selected elements, essential for quality of inhabitants’ life? What is the actual hierarchy of individualized needs of the residents of six cities in the subject of residential space development of their cities? The results of questionnaire surveys about the valuation of residential space, conducted among 1,500 inhabitants 6 cities with diverse organization living space, were used in this study.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica;24
dc.subjectprzestrzeń mieszkaniowapl_PL
dc.subjectpreferencje mieszkaniowepl_PL
dc.subjectwartościowanie przestrzenipl_PL
dc.subjectpotrzeby mieszkańcówpl_PL
dc.subjectrozwój lokalnypl_PL
dc.subjectŁódźpl_PL
dc.subjectBełchatówpl_PL
dc.subjectŁaskpl_PL
dc.subjectGłownopl_PL
dc.subjectStrykówpl_PL
dc.subjectRzgówpl_PL
dc.subjectresidential spacepl_PL
dc.subjecthousing preferencespl_PL
dc.subjectvaluation the spacepl_PL
dc.subjectthe needs of inhabitantspl_PL
dc.subjectlocal developmentpl_PL
dc.titleZagospodarowanie miejskiej przestrzeni mieszkaniowej w aspekcie potrzeb społeczności lokalnychpl_PL
dc.title.alternativeManagement of urban residential space in terms of the needs of local communitiespl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Lidia Groeger, Łódź 2016; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016pl_PL
dc.page.number29–43pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Katedra Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej.pl_PL
dc.identifier.eissn2353-4826
dc.referencesBartoszewicz B., Marszał T., 2013, Przestrzeń publiczna i sektor usług w małych miastach, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica”, 15, Wydawnictwo UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesBiegański L., Buczek G., Gzell S., Kowalewski A., Markowski T., Cichy-Pazder E., 2009, Karta przestrzeni publicznej, [w:] Cichy-Pazder E., Markowski T. (red.), Nowa urbanistyka – nowa jakość życia, Biblioteka Urbanisty.pl_PL
dc.referencesGroeger L., 2012, Rola i kształtowanie przestrzeni publicznych w podnoszeniu atrakcyjności i wartości inwestycji mieszkaniowych, [w:] Nowak M.J., Skotarczyk T. (red.), Inwestycje w mieście, uwarunkowania ekonomiczne, organizacyjne i przestrzenne, CeDeWu.pl Wydawnictwa Fachowe, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGroeger L., 2013, Zróżnicowanie i wartościowanie przestrzeni mieszkaniowej na przykładzie miast województwa łódzkiego, Wydawnictwo UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesHeffner K., Marszał T., 2012, Przestrzeń publiczna małych miast, „Studia KPZK PAN”, 144, Warszawa.pl_PL
dc.referencesJałowiecki B., 1988, Społeczne wytwarzanie przestrzeni, KiW, Warszawa.pl_PL
dc.referencesJażdżewska I., 2011, Przestrzeń publiczna miast, XXIV Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Wydawnictwo UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesKarp J., Tertelis M., Simon V., 2009, Zarządzanie wartością nieruchomości mieszkaniowych, C.H. Beck, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKarwińska A., 2008, Gospodarka przestrzenna. Uwarunkowania społeczno-kulturowe, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKrajowa Polityka Miejska, 2014, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.pl_PL
dc.referencesMajer A., 2010, Socjologia i przestrzeń miejska, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesParysek J, 1995, Rola samorządu terytorialnego w rozwoju lokalnym, [w:] Rozwój lokalny: zagospodarowanie przestrzenne i nisze atrakcyjności gospodarczej, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSłownik Języka Polskiego, 1998, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSzreder M., 2004, Metody i techniki sondażowych badań opinii, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSzreder M., Krzykowski G., 2005, Znaczenie informacji spoza próby w badaniach statystycznych, [w:] Ekonometryczne modelowanie i prognozowanie wzrostu gospodarczego, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/1508-1117.24.03


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record