Show simple item record

dc.contributor.authorKuna, Jakub
dc.date.accessioned2016-05-31T13:54:54Z
dc.date.available2016-05-31T13:54:54Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.issn1508-1117
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/18224
dc.description.abstractW komunikacie przedstawiono rozważania dotyczące możliwości prezentacji rozwoju przestrzenno-demograficznego miejscowości, przy użyciu jednej z metod kartografii komputerowej – animacji przestrzenno-czasowej. Poruszono zagadnienia przygotowania danych, wizualizacji scen przedstawiających historyczne etapy rozwoju miejscowości oraz montażu animacji. Przykładowa animacja 4D Wirtualny spacer po Bychawie 1804–2009 została opracowana w Zakładzie Kartografii i Geomatyki UMCS w Lublinie.pl_PL
dc.description.abstractThe article describes the possibility of presenting the phenomenon of 19th and 20th century urban sprawl by using one method of computer cartography – a four-dimensional space-time animation. “Wirtualny spacer po Bychawie 1804–2009” (Bychawa virtual tour 1804–2009) is shown as an example of simple 4D animation developed with GIS tools. Animation created on the basis of archival photographs, maps and city plans, shows the most important historical events of a small town in south-east Poland during the last two hundred years. The most important issues of gathering and unifying historic cartographic data, creating bird-eye visualizations of bygone landscapes and film editing (camera tracks, transitions, sound effects) were considered. The animation was developed with ESRI ArcGIS, Google SketchUp and Corel Ulead VideoStudio at the Department of Cartography and Geomatics Maria Curie-Skłodowska University in Lublin.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica;22
dc.subjectanimacje 4Dpl_PL
dc.subjectmapy dawnepl_PL
dc.subjecthistoryczny GISpl_PL
dc.subjectBychawapl_PL
dc.subject4D animationspl_PL
dc.subjectarchival mapspl_PL
dc.subjecthistorical GISpl_PL
dc.titleProste animacje 4D w GISpl_PL
dc.title.alternativeSimple 4D animations in GISpl_PL
dc.typeOtherpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Jakub Kuna, Łódź 2015; Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2015pl_PL
dc.page.number[161]-169pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, Zakład Kartografii i Geomatyki.pl_PL
dc.identifier.eissn2353-4826
dc.referencesFuse T., Shimizu E., 2003, Rubber-sheeting of historical maps in GIS and its application to landscape visualization of old-time cities: focusing Tokyo of the past, Proceedings of the 8th International Conference on Computers in Urban Planning and Urban Management, Tokyo.pl_PL
dc.referencesFuse T., Shimizu E., 2004, Visualizing the Landscape of Old-Time Tokyo (Edo City), [w:] Gruen A., Murai Sh., Fuse T., Remondino F. (eds.), Processing and Visualization using High-Resolution Images, „ISPRS Archives”, 36–5/W1, WG V/6, 18–20 November 2004, Pitsanulok, Thailand.pl_PL
dc.referencesKnowles A.K., 2002, Past time, past place: GIS for history, ESRI Press, Redlands.pl_PL
dc.referencesKraak M.J., Klomp A., 1995, A classification of cartografhic animations: towards a tool for the design of dynamic maps in a GIS environment, Proceedings of the Seminar on Teaching Animated Cartography, Madrid, Spain, August 30–September 1, ICA Commission on Multimedia, ICA, s. 29–36.pl_PL
dc.referencesKrassowski B., 1973, Polska kartografia wojskowa w latach 1918–1945, Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKuna J., 2010, Analiza rozwoju przestrzennego Bychawy na podstawie materiałów kartograficznych, Zakład Kartografii UMCS, Lublin.pl_PL
dc.referencesKuna J., 2012, Animacja Bychawy na Dniu Ziemi UMCS, „Głos Ziemi Bychawskiej”, 233(4), s. 6.pl_PL
dc.referencesKuna J., 2014, Zmiany znaków na XX-wiecznych mapach topograficznych w skali 1:100 000, „Polski Przegląd Kartograficzny”, 46(1), s. 47–61.pl_PL
dc.referencesMyga-Piątek U., Nita J., 2012, Rola GIS w ocenie historycznych opracowań kartograficznych na przykładzie Wyżyny Częstochowskiej, [w:] Źródła kartograficzne w badaniach krajobrazu kulturowego, „Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego”, 16, Sosnowiec, s. 116–135.pl_PL
dc.referencesSzczygieł R. (red.), 1994, Dzieje Bychawy, Bychawskie Towarzystwo Regionalne, Bychawa–Lublin.pl_PL
dc.referenceshttp://www.youtube.com/watch?v=gK2DnJDzCuw – animacja „Wirtualny spacer po Bychawie 1804–2009”.pl_PL
dc.referenceshttp://www.youtube.com/watch?v=0tC1tc60vF4 – animacja czasowa Amsterdamu.pl_PL
dc.referenceshttp://www.youtube.com/watch?v=fdxHAggOmB4 – animacja czasowa Las Vegas.pl_PL
dc.referenceshttp://www.youtube.com/watch?v=IvsHvfs3G1M – animacja przestrzenno-czasowa Amsterdamu.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/1508-1117.22.09


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record