Zadanie pt. „Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki” nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.

Podstawy funkcjonowania rynku nieruchomości ujęcie teoretyczne
pod redakcją Ewy Kucharskiej-Stasiak

Recent Submissions

  • Podstawy funkcjonowania rynku nieruchomości. Ujęcie teoretyczne 

    Kucharska-Stasiak, Ewa; Ledzion-Trojanowska, Zdzisława; Marchlewski, Konrad; Nykiel, Lechosław; Wójtowicz-Korycka, Jolanta; Zaleczna, Magdalena ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)
    This monograph is a common work of Department of Investment and Real Estate, University of Lodz. It is an overview of various fields of interest of the researchers. The main idea is to show same theoretical approaches ...