Show simple item record

dc.contributor.authorWieloch, Justyna
dc.date.accessioned2016-05-04T08:27:36Z
dc.date.available2016-05-04T08:27:36Z
dc.date.issued2016-03
dc.identifier.issn2082-4440
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/17927
dc.description.abstractIntegracja gospodarcza jest bez wątpienia jednym z najbardziej powszechnych zjawisk we współczesnej gospodarce światowej. Świadczy o tym fakt, że trudno wskazać kraj nienależący do co najmniej jednego ugrupowania integracyjnego. W artykule przedstawiono sposób, w jaki ewoluował regionalizm handlowy w kontekście regulacji Światowej Organizacji Handlu (WTO), oraz rolę tej organizacji w rozwoju regionalnych porozumień handlowych.pl_PL
dc.description.abstractEconomic integration is definitely one of the most common trend in contemporary world economy. The spreading of this phenomenon is proved by the fact, that it is difficult to identify the country, which should not be for at least one integration group. The article shows regionalism evolution and World Trade Organization legislation regulating the formation and functioning of trade agreements.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherUniwersytet Łódzkipl_PL
dc.relation.ispartofseriesEkonomia Międzynarodowa;13
dc.subjectregionalizm handlowypl_PL
dc.subjectregionalne porozumienia handlowepl_PL
dc.subjectintegracja gospodarczapl_PL
dc.subjectwielostronny system handlupl_PL
dc.subjectŚwiatowa Organizacja Handlupl_PL
dc.subjecteconomic regionalismpl_PL
dc.subjectregional trade agreementspl_PL
dc.subjecteconomic integrationpl_PL
dc.subjectmultilateral trading systempl_PL
dc.subjectWorld Trade Organizationpl_PL
dc.titleRegionalne porozumienia handlowe w świetle regulacji Światowej Organizacji Handlupl_PL
dc.title.alternativeRegional trading agreements in the context of World Trade Organization regulationspl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number27-37pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzkipl_PL
dc.identifier.eissn2300-6005
dc.referencesBhagwati J., Panagariya A. (1996),The Theory of Preferential Trade Agreements: Historical Evolution and Current Trends, “American Economic Review”, vol.86, San Francisco.pl_PL
dc.referencesBhagwati J. (1993),Regionalism and Multilateralism: An Overview, [w:] J. Melo and A. Panagariya, New Dimensions in Regional Integration, Cambridge University Press, Cambridge.pl_PL
dc.referencesBhagwati J. (1999),Regionalism and Multilateralism: An Overview, [w:] P. Bhagwati, P. Krishna, A. Panagariya, Trading Blocks. Alternative Approaches to Analyzing Preferential Trade Agreements, The MIT Press, Cambridge MA.pl_PL
dc.referencesBilal S. (2001),Trade blocs, in: Jones R., Routledge Encyclopedia of International Political Economy, Routledge.pl_PL
dc.referencesEthier W. J. (1998a), Regionalism in a Multilateral World, University of Pennsylvania, Journal of Political Economy, vol. 106, no 6, Chicago.pl_PL
dc.referencesEthier W. J. (1998b), The New Regionalism, The Economic Journal, vol. 108, no 449.pl_PL
dc.referencesGoode W. (2003),Dictionary of trade Policy Terms, Cambridge University Press, Cambridge.pl_PL
dc.referencesHoekman B., Kostecki M. (2011), Ekonomia światowego systemu handlu, WTO: Zasady i mechanizmy negocjacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.pl_PL
dc.referencesKrugman P. (1993), Regionalism versus Multilateralism: Analytical Notes, [w:] Melo J., Panagariya A., New Dimensions in Regional Integration, Centre for Economic Policy Research, Cambrdige.pl_PL
dc.referencesLasoń M. (2010), Polska misja w Iraku, Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.pl_PL
dc.referencesPal A. (2004), Regional Trade Agreements in a Multilateral Trade Regime: An Overview, za: http://www.networkideas.org/feathm/may2004/survey_paper_RTA.pdf, [data dostępu: 03.03.2014].pl_PL
dc.referencesPanagariya A. (1999),Preferential Trade Liberalization: The Traditional Theory and New Developments, University of Maryland, Department of Economics, Maryland.pl_PL
dc.referencesPangestu M., Scollay R. (2001),Regional Trading Arrangements: Stocktake and Next Steps, Pacific Economic Cooperation Council Trade Forum, Bangkok.pl_PL
dc.referencesRegional trade agreements: facts and figures, http://www.wto.org/english/tratop_e/region_e/regfac_e.htm, [data dostępu: 03.03.2014].pl_PL
dc.referencesSporek T. (red.) (2011), Integracja i globalizacja w wybranych dziedzinach współczesnego życia gospodarczego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.pl_PL
dc.referencesZhou J. (2010),The Role and Impact of the New Global Protectionism in Recent U.S.- CHINA Trade Relations with Illustrations from China’s Toy and Tire Industries, School of Business, Auckland University of Technology.pl_PL
dc.referenceswww.wto.org, [data dostępu: 05.09.2015].pl_PL
dc.referencesWTO (2011), World Trade Report: The WTO and preferential trade agreements: From co-existence to coherence.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/2082-4440.13.02


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record