Show simple item record

dc.contributor.authorŚledziński, Daniel
dc.date.accessioned2016-04-07T08:35:09Z
dc.date.available2016-04-07T08:35:09Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationD. Śledziński, Rejestracja odpowiedzi w ćwiczeniach multimedialnych dla dzieci na potrzeby badań pedagogicznych i psychologicznych, [w:] Bogactwo językowe i kulturowe Europy w oczach Polaków i cudzoziemców, t. 3, red. M. Gaze, P. Góralczyk-Mowczan, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, s. 125–135.pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-8088-034-4
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/17731
dc.descriptionRecenzowany tom jest pokłosiem konferencji zorganizowanej w dniach 24–25 października przez Koło Naukowe Glottodydaktyków, działające przy Katedrze Lingwistyki Stosowanej i Kulturowej UŁ. Organizatorzy konferencji zaproponowali bardzo atrakcyjny i ważny temat, który zainspirował jej uczestników do przygotowania artykułów skupionych wokół trzech grup zagadnień: dydaktyki języka, lingwistyki kulturowej i dialektologii. Ogromnie cieszy zainteresowanie młodych naukowców tematyką dydaktyczną i glottodydaktyczną oraz kulturową. Zamieszczone w tomie artykuły pokazują poszukiwania nowych metod nauczania, przy znajomości dotychczasowych osiągnięć w tej dziedzinie, w oparciu o wiedzę językoznawczą i z wykorzystaniem technologii informacyjnych. Cykliczne organizowanie takich konferencji jest ważną i cenną inicjatywą młodych językoznawców, dydaktyków i kulturoznawców.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartof„Bogactwo językowe i kulturowe Europy w oczach Polaków i cudzoziemców”, t. 3, red. M. Gaze, P. Góralczyk-Mowczan, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015;
dc.subjectpedagogikapl_PL
dc.subjectpsychologiapl_PL
dc.subjectprogramy edukacyjnepl_PL
dc.subjectdiagnozapl_PL
dc.subjecttesty pedagogicznepl_PL
dc.subjecttesty psychologicznepl_PL
dc.subjectdysleksjapl_PL
dc.subjectnauka czytaniapl_PL
dc.subjectnauka pisaniapl_PL
dc.titleRejestracja odpowiedzi w ćwiczeniach multimedialnych dla dzieci na potrzeby badań pedagogicznych i psychologicznychpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Daniel Śledziński, Łódź 2015; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2015pl_PL
dc.page.number[125]–135pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.pl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-8088-035-1
dc.referencesBiecek P., 2011, Przewodnik po pakiecie R, wyd. II rozsz., Wrocław.pl_PL
dc.referencesBogdanowicz M., 1991, Psychologia kliniczna dziecka w wieku przedszkolnym, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBogdanowicz M., 1994, O dysleksji, czyli specyficznych trudnościach w czytaniu i pisaniu. Odpowiedzi na pytania rodziców i nauczycieli, Lublin.pl_PL
dc.referencesBogdanowicz M., 2002, Ryzyko dysleksji. Problem i diagnozowanie, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesBraunstein R., Wright M. H., Noble J. J., 2009, ActionScript 3.0 Bible, Gliwice.pl_PL
dc.referencesKazienko P., Gwiazda K., 2002, XML na poważnie, Gliwice.pl_PL
dc.referencesMorzy T., 2013, Eksploracja danych. Metody i algorytmy, Warszawa.pl_PL
dc.referencesQuick J. M., 2012, Analiza statystyczna w środowisku R dla początkujących, Gliwice.pl_PL
dc.referencesReid G., Wearmouth J., 2008, Dysleksja. Teoria i praktyka, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesRozenzweig G., 2011, Actionscript 3.0. Game Programming University, Second Edition, Indianapolis.pl_PL
dc.referencesSzczerbiński M., Piotrowska J., Richardson U., Keurulainen A., Wierzchoń P., Śledziński D., Landerl K., 4–5 October 2012, Online remediation of reading fluency problems: technology, pedagogy, psychology, 6th European Conference on Game-Based Learning [poster], Cork.pl_PL
dc.referencesTadeusiewicz R., Gąciarz T., Borowik B., Leper B., 2007, Odkrywanie właściwości sztucznych sieci neuronowych przy użyciu programów w języku C#, Kraków.pl_PL
dc.referencesYpenburg D., 2009, ActionScript 3.0. Szybki start, Gliwice.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/8088-034-4.13


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record