Pieriestrojka trzydzieści lat później pod redakcją Alicji Stępień-Kuczyńskiej

Lista recenzentów naukowych czasopisma dostępna na stronie: http://iceer.uni.lodz.pl


Spis treści (Coдержание, Contents)


Wstęp (Введение, Introduction)
Alicja Stępień-Kuczyńska

1. Wywiad z Michaiłem S. Gorbaczowem (Интервью с Михаилом С. Горбачевым, An interview with Mikhail S. Gorbachev)
Ludmiła J. Iljiczowa, Michaił S. Gorbaczow
2. Refleksje o pieriestrojce polskich uczonych. Dyskusja okrągłego stołu (Размышления польских ученых о перестройке. Дискуссия круглого стола, Polish scholars’ reflections on the perestroika. A round table debate)
3. Międzynarodowe Centrum Badań Wschodnioeuropejskich Uniwersytetu Łódzkiego (Международный центр по исследованию Восточной Европы Лодзинского университета, International Centre for East European Research University of Lodz)
Michał Słowikowski
4. 15-lecie Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych i Instytutu Studiów Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego (15-летие Факультета Международных отношений и политологии и Института Политологических исследований Лодзинского университета, The 15th anniversary of the Faculty of International and Political Studies and the Institute of Political Studies)
Michał Słowikowski, Marta Rodziewicz

Recent Submissions