Zadanie pt. „Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki” nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.

Recent Submissions

 • Dynamika procesów rynkowych 

  Naumienko, Elżbieta (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1987)
  The artlcle sums up studies on model presantation of mutual relationships between production and distribution spheres and the market. It consists of five parts.
 • Problemy optymalizacji w warunkach wielorakości celów 

  Melaniuk, Marek (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1987)
  The artlcle discusses problems connected with optimization of multi-objective systems. The author analyzes formetion of economic activliy objectives in partlcular economic formations and some problems connected with ...
 • Wybrane problemy metodologii projektowania komputerowych systemów symulacyjnych (na przykładzie systemów masowej obsługi) 

  Melaniuk, Marek (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1987)
  The article discuses certain selectad problems connected with methodology of designing computer simulatlon systems. There were shown one of concapts concerning documantation of stages in conatruction of a Computer ...
 • Metodologiczne problemy projektowania banku danych 

  Idzikowska, Gabriela (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1987)
  The first part of the artlcle deals with main concepts connocted with the data bank, and more precisely with its two elements i.o, data base and data base management system. In the second and main part of the article, ...
 • Rozwój metod wprowadzania i wyprowadzania danych 

  Niedźwiedziński, Marian (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1987)
  The article is an extentsive study on all more widely known and applied technical means in the field of data input and output in Computer systems. The subject is developed in a way corresponding to development of equipment ...
 • Standardowe rozwiązania problemów sterowania zapasami 

  Owczarek, Zofia (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1987)
  Information constitutes a basis for any stock cantrol system. For such a systofii to be effective, the enterprise management must have an easy accass to information concerning all aspects of keeping stockes. Processing ...