Show simple item record

dc.contributor.authorSzyja, Paulina
dc.date.accessioned2016-03-16T15:15:07Z
dc.date.available2016-03-16T15:15:07Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.issn1429-3730
dc.identifier.otherO44
dc.identifier.otherQ01
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/17431
dc.description.abstractThis article examines the issue of a green economy, with emphasis on conceptual considerations and its links with the concept of sustainability. It also highlights the stages of implementing a green economy. Each of them is accompanied by measures implemented both by the state, business and society. The development of a green economy also raises issues of its measurement.pl_PL
dc.description.abstractArtykuł przybliża zagadnienie zielonej gospodarki z uwzględnieniem rozważań pojęciowych i powiązań z koncepcją zrównoważonego i trwałego rozwoju. Ponadto wskazuje na etapy wdrażania green economy z uwzględnieniem działań realizowanych przez państwa, przedsiębiorstwa i społeczeństwa. Opracowanie przybliża także kwestie problematyczne w zakresie pomiaru zielonej gospodarki.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesGospodarka w Praktyce i Teorii;2
dc.subjectgreen economypl_PL
dc.subjectsustainable developmentpl_PL
dc.subjectstatepl_PL
dc.subjectenterprisepl_PL
dc.subjectsocietypl_PL
dc.subjectgreen growthpl_PL
dc.subjectzielona gospodarkapl_PL
dc.subjectrozwój zrównoważony i trwałypl_PL
dc.subjectpaństwopl_PL
dc.subjectprzedsiębiorstwopl_PL
dc.subjectspołeczeństwopl_PL
dc.subjectzielony wzrostpl_PL
dc.titlePojęcie, tworzenie i pomiar zielonej gospodarkipl_PL
dc.title.alternativeThe concept, creation and measurement of a green economypl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Paulina Szyja, Łódź 2015; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2015pl_PL
dc.page.number[21]-38pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Pedagogiczny w Krakowiepl_PL
dc.identifier.eissn2450-095X
dc.referencesAdapting for a Green Economy: Companies, Communities and climate change. A caring for Climate Report, UNGC, UNEP, Oxfam, WRI, 2011, s. 41–43, http://www.unglobalcompact.org/docs/ issues_doc/Environment/climate/C4C_Report_Adapting_for_Green_Economy.pdf (dostęp 10.08.2014 r.).pl_PL
dc.referencesA Green New Deal. Joined-up policies to solve the triple crunch of the credit crisis, climate change and high oil prices, New Economics Foundation, Londyn 2008.pl_PL
dc.referencesFrom Green Economies to Green Societes, UNESCO, Paryż 2011.pl_PL
dc.referencesGreen economy. Metrics and Indicators. Briefing Paper. UNEP, 2012.pl_PL
dc.referencesGreen Growth Indicators 2014. OECD Green Growth Studies, OECD, Paris 2014, s. 19–20, http:// www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/environment/green-growth-indicators2013_ 9789264202030-en (dostęp 02.02.2015 r.).pl_PL
dc.referencesKołodko G. W., Zanim nadejdzie Jeszcze Większy Kryzys, [w:] G. W. Kołodko: Globalizacja, kryzys i co dalej?, Poltext, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesNine principles of a Green Economy, http://www.greeneconomycoalition.org/updates/sign-9-principlesgreen- economy (dostęp 05.08.2014 r.).pl_PL
dc.referencesPearce D., Markandya A., Barbier E. B. (1989), Blueprint for a Green Economy, Earthscan, Londyn.pl_PL
dc.referencesReport of United Nations. Conference of Sustainable development. Rio de Janeiro, Brazil, 20–22 June 2012, UN, Nowy York 2012, s. 10, http://www.uncsd2012.org/content/documents/ 814UNCSD%20REPORT%20final%20revs.pdf (dostęp 06.08.2014 r.).pl_PL
dc.referencesRocksröm J., Steffen W., Noone K., Persson Å., Chapin F. S., III, Lambin E., Lenton T. M., Scheffer M., Folke C., Schellnhuber H., Nykvist B., De Wit C. A., Hughes T., van der Leeuw S., Rodhe H., Sörlin S., Snyder P. K., Costanza R., Svedin U., Falkenmark M., Karlberg L., Corell R. W., Fabry V. J., Hansen J., Walker B., Liverman D., Richardson K., Crutzen P., Foley J., Planetary Boundaries: Exploring the Safe Operating Space for Humanity. “Ecology and Society” 14(2): 32.pl_PL
dc.referencesROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Statystycznej Dotyczącej Działalności i Urządzeń Związanych z Ochroną Środowiska. Dz. U. 1999 Nr 25 poz. 218.pl_PL
dc.referencesRyszawska B., Zielona gospodarka – teoretyczne podstawy koncepcji i pomiar jej wdrażania w Unii Europejskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2013.pl_PL
dc.referencesSocial Inclusion, World Bank, http://www.worldbank.org/en/topic/socialdevelopment/brief/socialinclusion (dostęp 05.08.2014 r.).pl_PL
dc.referencesTowards a green economy. Setting the stage for a green economy transition (2011), UNEP.pl_PL
dc.referencesTowards Green Growth: Monitoring Progress OECD Indicators. OECD Green Growth Studies, OECD Publishing, 2011.pl_PL
dc.referencesŻylicz T., Zazielenienie PKB, [w:] „Aura”, nr 8, 2013.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/1429-3730.39.02
dc.relation.volume39pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record