Show simple item record

dc.contributor.authorPotz, Maciej
dc.date.accessioned2016-03-07T12:02:17Z
dc.date.available2016-03-07T12:02:17Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.isbn978-83-7969-900-1
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/17270
dc.description„Teokracje amerykańskie” to pierwsze w polskiej politologii dojrzałe teoretycznie i całościowe studium teokracji jako pewnego specyficznego typu systemu politycznego. Zarazem książka Macieja Potza stanowi fascynującą analizę mechanizmów władzy w trzech wspólnotach religijnych – purytanów, shakerów i mormonów – które autor, łącząc kompetencje politologa i religioznawcy, przedstawia w całym bogactwie ich wierzeń, rytuałów, życia codziennego i historii. Znaczenie refleksji nad władzą usankcjonowaną religijnie istotnie wykracza przy tym poza kontekst amerykański i pozwala lepiej zrozumieć współczesne teokracje, jak choćby Iran czy Państwo Islamskie. Głównym celem pracy jest wykazanie, że teokracja może się okazać, w pewnych warunkach, optymalnym wyborem systemowym, zapewniającym stabilizację systemu politycznego. Poszczególne pytania badawcze dotyczą m.in. mechanizmów religijnego legitymizowania władzy, warunków stabilności teokracji, znaczenia przymusu w teokratycznych relacjach władzy. Podejście do badanej problematyki jest konsekwentnie politologiczne (nie zaś religioznawcze), tzn. analizowane doktryny i wierzenia religijne traktowane są jako składniki formuł legitymizacyjnych (generujące uzasadnienia dla danych stosunków władzy), z perspektywy jednostki zaś – jako motywatory zachowań społecznych i politycznych.pl_PL
dc.description.abstractThe book is a political science study of theocracy – defined as a type of power legitimized by religion – which uses some North American political systems as its empirical basis. In the first, theoretical part, an original conception of theocracy as a distinctive type of a political system is developed; it is complemented with the analysis of the techniques of sacralisation of power and the origins of theocratic power, derived from the theory of social exchange. The second, empirical part of the book focuses on certain dimensions of political systems of selected North American religious groups (Puritans, Shakers, Mormons), such as their political regimes, succession procedures or mechanism of political control. The main purpose of the book is to demonstrate that theocracy may, in certain conditions, become an optimum solution ensuring stability of a political system. The research questions concern, among other things, mechanisms of religious legitimation of power, conditions of stability of theocracies, the role of coercion in theocratic power relations. The study adopts a political science (rather than religious studies) approach: religious beliefs are treated as components of legitimation formulas, generating justifications for the existing power relations, and, from the individual perspective – as motivators for social and political action.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofPolitologia Religii;
dc.subjectteokracjapl_PL
dc.subjectwładzapl_PL
dc.subjectteokracje amerykańskiepl_PL
dc.subjectwładza usankcjonowana religijniepl_PL
dc.subjectAmerican theocraciespl_PL
dc.subjectpower sanctioned religiouslypl_PL
dc.titleTeokracje amerykańskie. Źródła i mechanizmy władzy usankcjonowanej religijniepl_PL
dc.title.alternativeAmerican Theocracies. Sources and Mechanisms of Power Sanctioned Religiouslypl_PL
dc.typeOtherpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Maciej Potz, Łódź 2016; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016pl_PL
dc.page.number[1]-[52]pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, Katedra Systemów Politycznych, 90-127 Łódź, ul. Składowa 41/43.pl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-901-8
dc.contributor.authorBiographicalnoteMaciej Potz (ur. 1977) jest magistrem stosunków międzynarodowych Uniwersytetu Łódzkiego i doktorem nauk politycznych Uniwersytetu Śląskiego. Od 2006 r. pracuje na stanowisku adiunkta w Katedrze Systemów Politycznych Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ. Jego zainteresowania naukowe obejmują politologię religii, teorię polityki i religioznawstwo. Jest autorem monografii na temat relacji państwo–religia w USA (Granice wolności religijnej, Fundacja Nauki Polskiej, Wrocław 2008) oraz artykułów w czasopismach krajowych i zagranicznych (m.in. Legitimation Mechanisms as Third-Dimension Power Practices. The Case of the Shakers, „Journal of Political Power” 2012, vol. 5, No 3; Disentangling Democracy, [w:] European Culture in Diversity, eds. K. Kujawińska-Courtney et al., Cambridge 2011; Religious Doctrine as a Factor of Stability of Political Systems. A Study of Two North American Theocracies, „Politics and Religion Journal” 2013, vol. 7, No 2). Jako stypendysta Fundacji Nauki Polskiej prowadził badania dotyczące shakerów i mormonów w Stanach Zjednoczonych.pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record