CONTENT

 1. Janina Porazińska – autorka jeszcze popularna czy już zapomniana? Z dziejów edytorstwa książek pisarki
  Małgorzata Pacholarz
 2. Historia łódzkiego fandomu mangi i anime w latach 1995–2010
  Łukasz Reczulski; Paula Gamus
 3. Rola pracowników książki w procesie transferu kulturowego na przełomie XX/XXI wieku na przykładzie biogramów publikowanych w Słowniku pracowników książki polskiej
  Agata Walczak-Niewiadomska
 4. Wybrane zagadnienia polityki gromadzenia i selekcji zbiorów w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego
  Paweł Fiszer; Ilona Niewczas; Rafał Pytel
 5. Kultura pisma w średniowieczu. Znane problemy. Nowe metody, red. Anna Adamska, Paweł Kras, Colloquia Mediaevalia Lublinensia, vol. II, Lublin 2013, 283 ss.
  Andrzej Wałkówski
 6. Bibliotekarstwo, pod red. Anny Tokarskiej, Warszawa 2013, 727 ss.
  Zbigniew Gruszka
 7. Uwagi na marginesie opracowania Alicji Jędrych Polskie serie literackie w XIX wieku, Łódź 2015
  Artur Jazdon
 8. II Ogólnopolskie Forum Bibliotek Pedagogicznych „Kolekcje w zbiorach bibliotek pedagogicznych” (Kraków, 12–13 czerwca 2014 r.)
  Ewa Andrysiak; Ewa Obała
 9. TEMPUS LIBRI 2014 VI międzynarodowa interdyscyplinarna konfe-rencja „Książki w przemianach czasu” Český Krumlov, 23–26 października 2014 r.
  Ewa Andrysiak
 10. Konferencja naukowa Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego „Biblioteka w społeczeństwie wiedzy. Informacja, edukacja, profesjonalizm” Łódź, 9–11 czerwca 2015
  Justyna Jerzyk-Wojtecka
 11. Sprawozdanie z 19th European Conference on Literacy 13–16 lipca 2015, Klagenfurt, Austria
  Agata Walczak-Niewiadomska

Recent Submissions