Show simple item record

dc.contributor.authorReda-Ciszewska, Anna
dc.contributor.authorWłodarczyk, Mirosław
dc.date.accessioned2016-03-04T10:21:25Z
dc.date.available2016-03-04T10:21:25Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.isbn978-83-7969-145-6
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/17235
dc.descriptionEncyklika Jana Pawła II „Laborem exercens” jest poświęcona aksjologicznym problemom prawa pracy. Po przeszło trzydziestu latach od opublikowania papieskiego tekstu autorzy opracowań, składających się na zbiór pt. „Wartości i interesy a prawo pracy” poszukiwali w nim odniesień dla krytycznej oceny szczegółowych rozwiązań prawnych, kształtujących status osób zatrudnionych. Problematyka poszczególnych rozdziałów jest różnorodna, powiązana zwykle z tematami badań własnych, prowadzonych przez ich autorów. Zakres i zróżnicowanie podejmowanych zagadnień wskazuje, jak szerokie i znaczące może być oddziaływanie „Laborem exercens” na kształtowanie treści relacji zachodzących pomiędzy podmiotami występującymi na wszystkich płaszczyznach społecznych i prawnych stosunków zatrudnienia. Wartości, będące punktem odniesienia dla Jana Pawła II w „Laborem exercens” stanowią bowiem nieprzemijające kryteria, w świetle których oceniać można stan społecznych stosunków zatrudnienia, ich regulację prawną, ale także sposoby jej interpretacji, a przez to także stosowanie tego prawa. Zamieszczone w tomie opracowania dowodzą zasadności powyższej tezy. Na podkreślenie zasługuje także inny, bardzo istotny kontekst publikacji zamieszczonych opracowań. Otóż, zdecydowana większość autorów to niemal rówieśnicy „Laborem exercens”, dla których spotkanie z Encykliką zdarzyło się na początku kariery naukowej. To pozwala sformułować przypuszczenie, że opisane w tym dokumencie wartości staną się trwałym elementem tworzonego przez nich w przyszłości dorobku, zaś sama „Laborem exercens” będzie nadal żywotnym źródłem dla polskiej nauki prawa pracy.pl_PL
dc.description.sponsorshipPublikacja dofinansowana przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.subject„Laborem exercens”pl_PL
dc.subjectJana Pawła IIpl_PL
dc.subjectencyklikapl_PL
dc.subjectwartościpl_PL
dc.subjectinteresypl_PL
dc.subjectprawo pracypl_PL
dc.titleWartości i interesy a prawo pracy. Wokół encykliki „Laborem exercens” Jana Pawła IIpl_PL
dc.typeOtherpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2014pl_PL
dc.page.number[1]-[26]pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationKatedra Prawa Pracy, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 01-938 Warszawa, ul. Wóycickiego 1/3.pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationKatedra Prawa Ubezpieczeń Społecznych i Polityki Społecznej, Katedra Prawa Pracy, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Łódzki, 90-232 Łódź, ul. Kopcińskiego 8/12.pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record