Show simple item record

dc.contributor.authorPirveli, Marika
dc.date.accessioned2016-02-12T13:59:32Z
dc.date.available2016-02-12T13:59:32Z
dc.date.issued1999
dc.identifier.issn1508-1117
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/16965
dc.description.abstractThis article describes and analyzes the historical processes shaping sites network in Georgia. Tracing the origins of Georgian historical sites, author reach the very archaic period. An antecedent topographical outline, or set of historical, social and economical processes influence on subsequent more or less shaping urban network.pl_PL
dc.description.abstractArtykuł przedstawia opis i analizę historycznych procesów kształtujących sieć wczesnego osadnictwa w Gruzji. Śledząc pochodzenie gruzińskiego archaicznego osadnictwa i jego uwarunkowania topograficzne, wskazane są wpływy procesów o charakterze historycznym, społecznym i gospodarczym, które w większym lub mniejszym stopniu ukształtowały sieć miejską Gruzji.pl_PL
dc.description.sponsorshipZadanie pt. „Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki” nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica;2
dc.titlePoczątki osadnictwa w Gruzjipl_PL
dc.title.alternativeGenesis of historical sites in Georgiapl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1999pl_PL
dc.page.number97-108pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Zakład Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennejpl_PL
dc.referencesAbesadze C., 1969, Litonis carmoeba amierkawkasiaszi dzw.c. III atascleulszi (Obrabianie i produkcja żelaza w Zakaukazie, III tys. p.n.e.), Tbilisi.pl_PL
dc.referencesBurney Ch., Lang D. M., 1971, The Peoples of Ihe Hills, Ancient Ararat and Caucasus, Leipzig.pl_PL
dc.referencesChachutaiszwili D., 1966, Iberiis kalakta istoriis sakithebi (Podstawowe materiały do historii miast Iberii), Tbilisi.pl_PL
dc.referencesCkitiszwili G., 1964, Chowlegorelta saszinao kopa da meurneoba. Iw. Dziawahiszwilis sahelobis istoriis instytutis ckarotmcodneobis da istoriuli geograpiis gankopilebis samecniero sesia (Gospodarka i byt mieszkańców Chowlegora. Sesja naukowa wydziału źródłoznawstwa i historycznej geografii Instytutu Historii im. Iwana Dziawahiszwili), II, Tbilisi.pl_PL
dc.referencesDziaparidze O., 1964, Ranne zemledelczeskaja kultura Gruzji, Tbilisi.pl_PL
dc.referencesDziaparidze O., Dziawahiszwili A., 1971, Udzwelesi micatmokmedi mosahleobis kultura sakartwelos teritoriaze (Kultura pierwszego rolniczego osadnictwa na terenie Gruzji), Tbilisi.pl_PL
dc.referencesGruzinskaja Encyklopedija, 1981, tom dodatkowy dla rosyjskojęzycznych czytelników, Tbilisi.pl_PL
dc.referencesIntroduction to the Georgian Republic, 1991, ed. R. Rosen, 121 Hong Kong.pl_PL
dc.referencesKikwidze I., 1976, Micatmokmedeba da samicatmokmedebo kulturis kulti dzwel Sakartveloszi (Kult rolnictwa i uprawiania ziemi w drewnej Gruzji), Tbilisi.pl_PL
dc.referencesKiguradze T., 1976, Agmosavlet sakartvelos adresamicatmokmedo kulturis periodizacja (Periodyzacja wczesnorolniczej kultury wschodniej Gruzji), Tbilisi.pl_PL
dc.referencesKuftin B. A., 1944, Urartskij „Kolumbarii" i podoszwy Ararata i Kuro-Arakskij enieolit, „Wiestnik Gos. muzieija Gruzii”, t. 13B.pl_PL
dc.referencesKuftin B. A., 1949/1950, Matieriały po archeołogii Kołchidy, t. 1-2, Tbilisi.pl_PL
dc.referencesLeksykoni. Sakartwelos Istoriisa da Kulturis Dzeglta Agcera (Leksykon. Opis historycznych zabytków Grugi), 1979a, Tbilisi.pl_PL
dc.referencesLeksykoni. Sakartwelos Istoria (Leksykon. Historia Gruzji), 1979b, Tbilisi.pl_PL
dc.referencesMelikiszwili G., 1965, Sakartwelos, Kawkasiisa da Mahlobeli agmosawletis udzwelesi mosahleobis sakithebisatwis (Na temat pierwszego osadnictwa Gruzji, Kaukazu i Bliskiego Wschodu), Tbilisi.pl_PL
dc.referencesMelikiszwili G., 1959, K historii drewnej Gruzji, Tbilisi.pl_PL
dc.referencesMeIIaart J., 1966, Chalcolithic and Early Bronze Ages in the Near East and Anatolia, Beirut.pl_PL
dc.referencesMunczajew R. M., 1975, Kawkaz na zarie bronzowogo wieka, Tbilisi.pl_PL
dc.referencesPicchelauri K. N., 1979, Wostocznaja Gruzja tv konce bronzowogo wieka, Tbilisi.pl_PL
dc.referencesPirtskhalava M., 1995, Monuments of Scythian Culture in Georgia, „Archäologischer Anzeiger”, Deutsches Archäologisches Institut, Walter De Gruyter, Berlin-New York.pl_PL
dc.referencesRamiszwili A., 1974, Kolchetis materialuri kulturis istoriidan (Na temat materialnej kultury Kolchidy), Batumi.pl_PL
dc.referencesThe Penguin Atlas of Ancient History, 1988, Colin McEvedy, Hong Kong.pl_PL
dc.referencesSakwarelidze T. N., 1959, Bronzy driewniej Gruzii, Tbilisipl_PL
dc.referencesSakartvelos Archeologia, 1959, Tbilisi.pl_PL
dc.referencesWoroncow J. N., 1969, Archeologiczeskaja karta Abchazii, Tbilisi.pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record