Show simple item record

dc.contributor.authorLiszewski, Stanisław
dc.date.accessioned2016-02-10T14:18:46Z
dc.date.available2016-02-10T14:18:46Z
dc.date.issued1999
dc.identifier.issn1508-1117
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/16906
dc.description.abstractThere are many different ways in which towns achieve a full growth and attain a significant position in the settlement hierarchy. Łódź is an excellent example o f a town that owes its growth to the development of industry. It exhibited typical advantages (a dynamic economic and demographic growth) and disadvantages (underdeveloped technical and social infrastructure). This paper presents the two hundred year process that transformed Łódź from a liny rural locality into a populous and significant regional centre. One can distinguish five phases of this in the functional evolution o f Łódź. The first phase called „the initial stage” ended in 1820. Despite the acquisition of civic rights in 1423, Łódź was a small, remote, rural town that had no capacity to influence outlying areas. In 1820 the population of Łódź numbered 767. The second phase was „an early stage of region-generating functions”. It was initiated by the decision to establish a clothier settlement in 1820, and it was terminated by the First World War. From the economic and demographic point of view it was the most dynamic period in the history of Łódź. However, this growth was not accompanied by a development of other functions. Łódź became thus a huge workmen’s housing estate, destitute of urban structures except financial institutions (banks, credit companies, insurance agencies) necessary for functioning of such a big industrial centre. The third phase called „the institutional stage of region-generating functions” occurred between the two World Wars. At this juncture, Łódź was given some administrative functions (voivodship, bishopric, army district) that induced the appearance of subsequent region-generating functions, e.g. consulates and foreign trade agencies. In this period, Łódź was granted, for the first time in its history, official regional functions through the establishment of the Łódź Voivodship. Nevertheless, the city itself was at a low ebb as to economy and demography. The fourth phase is „the stage of fulfilment of region-generating functions”. It occurred after the Second World War and it followed the development of metropolitan institutions. In those days, Łódź become an important centre of administration, science, culture, and specialised medical services. These institutions made up for some o f the functional deficiencies in the city of 800.000 people and enabled it to exert a marked influence on the region. The political decisions related to the change of the administrative division of Poland in 1975 caused a dinmution of the administrative region of Łódź. The second most populous city in Poland became deprived of some of its regional space. As a consequence Łódź entered „the stage of recession of region-generating functions”. During the economic depression in the 1980s and 1990s, Łódź was confronted with a new challenge. Due to the restriction of its regional space and the decline of the textile industry, the city was affected by an acute demographic crisis. The future of Łódź as a regional centre depends on the creation of some new economic developments (construction o f highways, development of the modern industrial technologies), and on an intensive growth of metropolitan functions.pl_PL
dc.description.abstractW artykule zaprezentowano proces kształtowania się funkcji regionotwórczej Łodzi na przestrzeni ostatnich dwustu lat. Analizę tego procesu przeprowadzono wydzielając pięć faz, których nazwy określają stopień rozwoju badanej funkcji. W pracy przedstawiono fazy: wyjściową, inicjującą powstanie funkcji regionotwórczych, instytucjonalną, wypełniającą oraz fazę regresji, w jakiej znalazła się Łódź w ostatnich latach.pl_PL
dc.description.sponsorshipZadanie pt. „Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki” nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica;1
dc.titleEwolucja funkcji regionotwórczych Łodzipl_PL
dc.title.alternativeThe evolution of the region-generating functions of Łódźpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1999pl_PL
dc.page.number41-59pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Katedra Geografii Miast i Turyzmupl_PL
dc.referencesBandurka M., 1994, Rozwój terytorialny ziem województwa łódzkiego w okresie 1918-1993, „Rocznik Łódzki”, t. 41.pl_PL
dc.referencesChristaller W., 1933, Die Zentralen orle in Siiddeutschland, Jena.pl_PL
dc.referencesGinsbert A., 1962, Łódź. Studium monograficzne, Wyd. Łódzkie, Łódź.pl_PL
dc.referencesInformator nauki łódzkiej. Szkoły wyższe, 1998, ŁTN, Łódź.pl_PL
dc.referencesJanczak J. K., 1980, Ludność, [w:] Łódź. Dzieje miasta, t. 1, Do 1918 r., red. R. Rosin, PWN, Warszawa-Łódź.pl_PL
dc.referencesKoter M., Liszewski S., Suliborski A., 1996, Delimitacja potencjalnego obszaru województwa łódzkiego, Studium wiedzy o regionie łódzkim, ŁTN, Łódź.pl_PL
dc.referencesKowalska A., Trzynadlowski J., 1977, Diariusz kultury łódzkiej 1945-1947, ŁTN, „Szlakami Nauki”, nr 16.pl_PL
dc.referencesKozłowski W., 1994, General Józef Konstanty Olszyna-Wilczyński, dowódca łódzkiej 10 Dywizji Piechoty w latach 1927-1935. Zarys biografii, „Rocznik Łódzki” t. 41, Łódź.pl_PL
dc.referencesLiszewski S., 1990, Organizacja terytorialna diecezji łódzkiej na tle podziałów administracyjnych i przemian w rozmieszczeniu ludności, [w:] Uniwersytet Łódzki Kościołowi Łódzkimu na 70-lecie diecezji, Diec. Wyd. Łódzkie, Łódź.pl_PL
dc.referencesLiszewski S., 1994, Region łódzki i jego miejsce w strukturze regionalnej Polski i Europy, [w:] Studium wiedzy o regionie łódzkim. Wybrane problemy, ŁTN, Łódź.pl_PL
dc.referencesLiszewski S., 1995, Aglomeracja czy metropolia, „Forum Akademickie”, Lublin, nr 11.pl_PL
dc.referencesLiszewski S., Wolaniuk A., 1992, Wpływ funkcji administracyjnej na powstanie i rozwój Łodzi, „Acta Universitatis Lodziensis”. Folia geographica, z. 17.pl_PL
dc.referencesPuś W., 1987, Dzieje Łodzi przemysłowej (Zarys historii), Muzeum Historii m. Łodzi, Łódź.pl_PL
dc.referencesPuś W., Pytlas S., 1979, Dzieje Łódzkich Zakładów Przemysłu Bawełnianego im. Obrońców Pokoju "Uniontex" (d. Zjednoczonych Zakładów K. Scheiblera i L. Grohmana) w latach 1827-1977, PWN, Warszawa-Łódź.pl_PL
dc.referencesRosin R. (red.), 1980, Łódź. Dzieje miasta, t. 1, PWN, Warszawa-Łódź.pl_PL
dc.referencesSuliborski A., 1992, Geneza procesów przemian funkcji i struktury funkcjonalnej Łodzi, „Kronika m. Łodzi”, z. 1.pl_PL
dc.referencesWolaniuk A., 1994, Przemieszczenie centrum wielkiego miasta. Przykład Łodzi, [w:] VII Konwersatorium wiedzy o mieście, Łódź.pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record