CONTENT

 1. Introduction
  Douglas W. Coleman, Barbara Lewandowska-Tomaszczyk
 2. A review of statistical techniques in the analysis of linguistic data
  Christopher Butler
 3. Random sampling and the normal distribution
  Douglas W. Coleman
 4. The use of the t-teste in language studies
  Marc Weinstein
 5. Statistics for linguists: some case studies to illustrate techniques and their applicability
  Christopher Butler
 6. Ifastats: using a microcomputer for statistical analysis in language studies
  Douglas W. Coleman
 7. A software tool for the statistical analysis of language tests
  Michał Jankowski
 8. A computer-based test item bank using a Rasch model
  Neil Jones
 9. Reception of British and American english by Polish students
  Anna Niżegorodcew, Lucyna Krzanowska
 10. The sign-test for significance used in support of new concepts of meaning
  Kamila Turewicz
 11. The use of parametric tests in the study of vowel duration cue for voicing in the following word final consonant in Polish english
  Ewa Waniek-Klimczak
 12. A statistical analysis of lexis in conversational english
  Barbara Lewandowska-Tomaszczyk
 13. Effects of cohesion and coherence in written discourse on comprehension
  Patricia Johnson
 14. Grammatical competence of IFA UŁ students
  Jerzy Tomaszczyk
 15. The definiteness hierarchy and strength of anaphoric link in Polish
  Alina Kwiatkowska
 16. References
 17. Index
 18. Zastosowanie statystyki w badaniach językowych : (streszczenie)

Zadanie pt. Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.

Recent Submissions