Zadanie pt. „Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki” nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.

Application of Multivariate Statistical Analysis
edited by Czesław Domański and Dariusz Parys
Recenzent zeszytu: Mirosław Szreder


Recent Submissions