Show simple item record

dc.contributor.authorBald, Adam
dc.date.accessioned2015-12-11T12:19:55Z
dc.date.available2015-12-11T12:19:55Z
dc.date.issued1991
dc.identifier.issn0208-6182
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/15463
dc.description.abstractSeveral methods of solvinn the forms of the Jones-Oole equatation presented earlier [l] have been suggested for incompletely dissociated electrolytes of KA, KA₂, K₂A, KA₃ and K₃A types where K and A are cation arid anion, respectively. The different variants taking into account the values of ionic equilibrium constant have been considered. The aim of sugested methods is the correct determination of B coefficients of the Jones-Dole equation.pl_PL
dc.description.abstractZaproponowano szereg metod rozwiązywania równań Jonesa-Dole’ a dla roztworów elektrolitów niecałkowicie zdysocjowanych typu KA, KA₂, K₂A, KA₃ i K₃A (K - kation, A - anion) [l]. Rozważano różne warianty uwzględniające wartości stałych równowag jonowych. Proponowane metody mają na celu głównie poprawne wyznaczenie wartości współczynników B równania Jonesa-Dole’a i powiązania tych wartości ze ściśle określonymi jonami.pl_PL
dc.description.sponsorshipZadanie pt. Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.pl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Chimica;9
dc.titleInfluence of ionic association on viscosity of electrolyte solutions. II . Methods of determination of the Jones-Dole equationpl_PL
dc.title.alternativeWpływ asocjacji jonowej na lepkość roztworów elektrolitów. II . Metody wyznaczania współczynników równania Jonesa-Dole'apl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number45-58pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationInstitute of Chemistry, University of Łódźpl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record