Show simple item record

dc.contributor.authorJóżwiak, Małgorzata
dc.date.accessioned2015-12-11T08:01:27Z
dc.date.available2015-12-11T08:01:27Z
dc.date.issued1991
dc.identifier.issn0208-6182
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/15433
dc.descriptionThis work was supported by the CPBP 01.15 programme of Ministry of Higher Education, Polandpl_PL
dc.description.abstractThe maesurements of density and viscosity of hexamethylphosphoramida (HMPA)-water mixtures containing NaCl and NaBr were performed at 298.15 K. The B-coefficients of the Jones-Dole equation were calculated. The relative viscosity and the B-coefficient are discussed in this work together with the standard enthalpy of solution of the electrolytes in HMPA-H₂O mixtures at 298.15 K.pl_PL
dc.description.abstractPrzeprowadzono badania gęstości i lepkości mieszanin heksametylofosfortriamidu z wodą zawierających NaCl i NaBr w temperaturze 298,15 K. Współczynniki B równania Jones'a-Dole’a były obliczone. Lepkość względna i współczynniki B są dyskutowane razem ze standardową entalpią rozpuszczania badanych elektrolitów w mieszaninie HMPA-H₂O w temperaturze 298,15 K.pl_PL
dc.description.sponsorshipZadanie pt. Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.pl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Chimica;9
dc.titleViscosimetric investigations of NaCl and NaBr in hexamethylphosphoramidc-water mixtures at 298.15 Kpl_PL
dc.title.alternativeWiskozymetryczne badania NaCl i NaBr w mieszaninach heksametylofosfortriamidu z wodą w temperaturze 298,15 Kpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number3-18pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationDepartmernt of Physical Chemistry, University of Lódźpl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record