Show simple item record

dc.contributor.authorWeigt, Zenon
dc.date.accessioned2015-12-07T13:03:30Z
dc.date.available2015-12-07T13:03:30Z
dc.date.issued1986
dc.identifier.issn0208-6077
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/15178
dc.description.abstractW procesie komunikacji językowej inaczej przebiega reali - zacja zamierzonych działań językowych w języku obcym niż ojczystym. Różnice polegają między innymi na tym, że wypowiedzi w języku obcym podporządkowana jest znanej w języku ojczystym operacji myślowo-językowej oraz znanej sytuacji językowej. Sformułowana wypowiedź w języku obcym jest zubożała w formie i często odbiega od treści zawartych w tekście wyjściowym, ponieważ uczący się nie posiada wystarczająoo bogatego słownictwa, dostatecznie wykształconej umiejętności sprawnego przekładu oraz nie posiada określonej wiedzy o wartości komunikacyjnej tekstu. Działania zmierzające do podniesienia efektywności przekładu na język obcy naszkicował autor na przykładzie dwóch tekstów o charakterze relacji i opisu. Przedstawione zostały ich cechy charakterystyczne, które wyróżniają je spośród innych typów tekstów. Wartości komunikacyjne w tekście nie występują oddzielnie, w izolacji. Integrują się one z innymi wartościami, występują z nimi w rozmaitych kombinacjach i przeplatają się wzajemnie. Widać to na przykładzie tekstów prasowych i publicystycznych. Uwzględnienie tych rozmaitych funkojonalno-komunlkacyjnych cech w tekście dydaktycznym, jego kompozycji i architektury wewnętrznej pozwoli słuchaczowi nie tylko wykazać się odpowiednią wiedzą fachową, ale również i umiejętnością posługiwania się tą wiedzą i przekazywania jej w języku obcym.pl_PL
dc.description.sponsorshipZadanie pt. „Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki” nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukępl_PL
dc.language.isodepl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica;13
dc.titleKommunikationsverfahren und die Entwicklung des Übertragens in die Fremdsprachepl_PL
dc.title.alternativeProces komunikacji językowej a rozwój umiejętności przekładu na język obcypl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number[215]-223pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record