Zadanie pt. Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.

Historia nowożytna i najnowsza
Redaktor zeszytu: Zbigniew Stankiewicz
Recenzent zeszytu: Tadeusz Sobczak


Recent Submissions