CONTENT

 1. Od redakcji
 2. Ewolucja gwar Okręgu Bełchatowa i rola ośrodka przemysłowego w dokonujących się w Bełchatowskiem zmianach językowych
  Maria Kamińska
 3. Uwagi o metodach zbierania materiałów gwarowych na przykładzie samogłosek nosowych (na marginesie badań gwar Okręgu Bełchatowskiego)
  Marek Cybulski

 4. Popularne imiona w Łodzi
  Elżbieta Umińska-Tytoń
 5. Funkcje przyimka przy w języku polskim
  Maria Witkowska-Gutkowska
 6. Die deutschen Nominalkomposita vom Typ "Numerale +Substantiv" und ihre polnischen Entsprechungen
  Jan Jeziorski
 7. Zum Problem der Textentschlüsselung und Textanalyse im Fremdsprachenunterricht
  Aleksander Kozłowski
 8. Alternationen von gespannten und ungespannten Konsonanten im Deutschen und ihre Entsprechungen im Polnischen
  Alfred Tarantowicz
 9. Zur Definition, Identifizierung und Stratifikation formbildender Alternationen im Deutschen und Polnischen
  Alfred Tarantowicz
 10. Polonismes rencontrés dans la structure des phrases françaises)
  Mieczysław Gajos
 11. O zaniku przydawek kazualnych w polszczyźnie
  Maria Lesz-Duk
 12. Zmiany w zakresie rekcji narzędnikowej czasowników w historii języka polskiego
  Maria Lesz-Duk
 13. Zoonimia gminy Buczek w województwie sieradzkim
  Sławomira Tomaszewska, Donat Kęska
 14. Popularne imiona w Łodzi
  Elżbieta Umińska-Tytoń
 15. Funkcje przyimka przy w języku polskim
  Maria Witkowska-Gutkowska
 16. Die deutschen Nominalkomposita vom Typ "Numerale +Substantiv" und ihre polnischen Entsprechungen
  Jan Jeziorski
 17. Zum Problem der Textentschlüsselung und Textanalyse im Fremdsprachenunterricht
  Aleksander Kozłowski
 18. Alternationen von gespannten und ungespannten Konsonanten im Deutschen und ihre Entsprechungen im Polnischen
  Alfred Tarantowicz
 19. Zur Definition, Identifizierung und Stratifikation formbildender Alternationen im Deutschen und Polnischen
  Alfred Tarantowicz
 20. Polonismes rencontrés dans la structure des phrases françaises)
  Mieczysław Gajos

Zadanie pt. Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.

Recent Submissions