CONTENT

1. Cezary Biernacki – historyk, bibliofil i bibliograf, współpracownik redakcji Encyklopedii Powszechnej Orgelbranda – jako symbol swojej epoki
Ewa Andrysiak
2. Losy biblioteki prywatnej Wacława Aleksandra Maciejowskiego w świetle rodzinnej korespondencji I
Tadeusz Szperna
3. Twórczość Juliusza Słowackiego w ukraińskich czasopismach i drukach zwartych końca xix i początku xx wieku (1876-1910)
Olga Ciwkacz
4. Od Biblioteki Towarzystwa Tatrzańskiego do Centralnej Biblioteki Górskiej PTTK w Krakowie – 135 lat historii
Agnieszka Górska
5. Dorobek naukowo-badawczy i wydawniczy Biblioteki Głównej Politechniki Łódzkiejw latach 1945-2005
Iwona Sójkowska
6. Rola polskich serii książkowych na przykładzie serii Państwowego Wydawnictwa „Iskry” w latach 1956-1992
Urszula Kowalewska
7. Przyczynek do badań nad czasopiśmiennictwem romskim w Polsce
Bogusława Kuć
8. Rola „Przeglądu Bibliotecznego” w upowszechnianiu zagadnień automatyzacji bibliotek w Polsce w latach 1989-2008
Zbigniew Gruszka
9. Elektroniczny warsztat informacyjny w bibliotekach akademickich na przykładzie Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego i Biblioteki Politechniki Łódzkiej – organizacja i obszary współpracy
Beata Leder - Niewola;Iwona Sójkowska
10. Społeczności wirtualne bibliotekarzy w Polsce
Paulina Majewska
11. Formowanie się księgozbiorów i bibliotek dla dzieci w ii połowie xix i początku xx wieku na przykładzie Łodzi
Jadwiga Konieczna
12. Biblioteka szkolna a przygotowanie uczniów do samokształcenia w świetle aktów legislacyjnych z lat 1945-1982
Mariola Antczak
13. Literatura dla dzieci i młodzieży a oferta współczesnych wydawnictw w Bułgarii
Evelina Kristanova
14. Przemiany formy graficznej książki dziecięco-młodzieżowej w ii połowie xx wieku na przykładzie wybranych publikacji Ewy Nowackiej
Justyna Chylak
15. Książka w życiu współczesnego dziecka. Animacja czytelnictwa dziecięcego i formy działalności Biblioteki Brytyjskiej na rzecz najmłodszych odbiorców literatury
Lidia Mikołajuk

Recent Submissions