Zadanie pt. „Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki” nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.

Osiągnięcia naukowe i dydaktyczne Instytutu Historii UŁ w latach 1948-1988
Redaktor zeszytu: Stefan Banasiak


Recent Submissions