Recent Submissions

 • Electrophoretic analysis of DNA-actin links induced by cis- and trans-diamminedichloroplatinum (II) 

  Walter, Zofia; Woźniak, Katarzyna; Kaźmierczyk, Małgorzata (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1997)
  Celem pracy jest zbadanie wpływu związków platyny: cis- i trans-diamminodichloroplatyny (II) na interakcję DNA i aktyny in vitro. W doświadczeniu wykorzystano DNA wyizolowany z leukocytów wieprzowej krwi obwodowej oraz ...
 • Wpływ izomerów platyny na białka cytoszkieletu płytek krwi świni 

  Olas, Beata; Wachowicz, Barbara (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1997)
  The effects of cisplatin (cis-diamminedichloroplatinum II, CDDP) and transplatin (transdiamminedichloroplatinum, TDDP) at concentrations o f 0.1, 1 and 10 /¿M on platelet cytoskeleton protein composition were studied in ...
 • Zmiany aktywacji płytek krwi wywołane działaniem leku antynowotworowego - cisplatyny 

  Olas, Beata; Wachowicz, Barbara (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1997)
  The effects of cisplatin and transplatin on the ADP (10 μM) - induced aggregation and secretion in vitro were studied. Platinum compounds had an inhibitory effect on ADP-induced platelet aggregation and secretion of ...
 • Selen w organizmach żywych. I. Toksyczność selenu i działanie antynowotworowe 

  Zbikowska, Halina (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1997)
  Selenium is an essential trace element supplied to the organism in a relatively narrow range of concentration. Metabolism of inorganic and organic selenium compounds in animals, their role in selenium toxicity and selenium ...
 • Charakterystyka stanów chorobowych żołądka 

  Brzeszczynska, Joanna; Gwozdzinski, Krzysztof (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1997)
  The paper describes different diseases of the human stomach with regard to the activity of Helicobacter pylori associated with them. It is believed that the Helicobacter pylori infection is always connected with damage ...
 • Adaptacja homeowiskotyczna ryb 

  Flipiak, Anna; Gondko, Roman; Gabryelak, Teresa (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1997)
  Homeowiscous adaptation is a common phenomenon observed in poikilotherms which remain active at different temperatures. It is usually caused by changes in fatty acids pool in cellular membranes, what enable to maintain ...
 • Zmiany poziomu glutationu i aktywności transferazy glutationowej w płytkach krwi indukowane związkami selenu 

  Zbikowska, Halina; Krajewski, Tadeusz; Wachowicz, Barbara (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1997)
  The effects of inorganic selenocompounds (sodium selenite and selenate) on the level of reduced glutathione, free sulfhydryl groups of proteins and the activity of S-glutathione transferase (GST) in pig blood platelets ...