Zadanie pt. „Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki” nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.

Recent Submissions

 • Spoleczno-ekonomlczne konsekwencje uprzemysłowienia miast a korzyści zewnętrzne lokalizacji 

  Jewtuchowicz, Aleksandra (Uniwersytet Łódzki, 1984)
  Externalities can be defined as benefits for economic units which are not the effect of their direct activity, but result from changes in the environment. They comprise both spatial/location factors i.e. location benefits, ...
 • Polityka urbanizacyjna w aglomeracji łódzkiej i warszawskiej 

  Kot, Janusz (Uniwersytet Łódzki, 1984)
  The above article is an attempt at an evaluation of urban policy in two municipal agglomerations in Poland. Urban policy was evaluated through population changes occurring in sectors and development directions to ...
 • Koszty rozwoju miast - próba definicji i typologii 

  Bury, Piotr; Regulski, Jerzy (Uniwersytet Łódzki, 1984)
  In such a complex system as town each change brings about a chain of successive changes in the other elements of a system. The results of these changes may be negative, including direct diseconomies, or they may bring ...
 • Wstęp 

  Regulski, Jerzy (Uniwersytet Łódzki, 1984)