Zadanie pt. „Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki” nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.

Recent Submissions

  • Urzędnicy łęczyccy i sieradzcy do połowy XV wieku 

    Szymczakowa, Alicja (Uniwersytet Łódzki, 1984)
    Rola, jaką odgrywali urzędnicy w życiu politycznym i społecznym polskiego średniowiecza, skłania do przyjrzenia się tej grupie zaiówno pod kątem jej składu osobowego, jak i atrybucji piastowanych urzędów. Przedmiotem ...