Zadanie pt. „Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki” nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.

Recent Submissions

  • Partia progresistów w czasie I wojny światowej I rewolucji lutowej (1914-1917) 

    Wiśniewski, Edward (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1989)
    Книга вносит спой вклад в изучение борьбы партий в России в начале XX в., когда складывались исторические предпосылки социалистической революции. Без этого нельзя было выявить причины крушения царизма и всемирно-исторической ...