Zadanie pt. „Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki” nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.

Recent Submissions

  • Obrona środkowej Narwi i Biebrzy w 1939 roku 

    Kozłowski, Włodzimierz (Uniwersytet Łódzki, 1981)
    Die Zunahme der politischen Spannung in Europa und die zunehmende Bedrohung seitens des III Reiches haben die polnische Regierung gezwungen, die Verteidigungsvorbereitungen vorzunehmen. Als am 21. III. 1939 die Deutschen ...