CONTENT

 1. Konferencja naukowa poświęcona profesorowi Antoniemu Dmochowskiemu, Łódź 12-13 grudnia 1985 r.
  Zofia Walter
 2. Życie i działalność profesora Antoniego Dmochowskiego (Referat na otwarcie sesji Jemu poświęconej)
  Leokadia Kłyszejko-Stefanowicz
 3. Nowy paradygmat: Onkogeny a czynniki wzrostu
  Stanisław Szala
 4. Relative amount of HMG 1 and HMG 2 proteins in different Syrian hamster tissues
  Hanna Modrzejewska, Grażyna Gałązka, Ilona Kowalska
 5. Oestrone sulphate sulphohydrolase and arylsulphatase C activities of human placenta cell nuclei and nuclear subfractions
  Jadwiga Gniot-Szuliycka, Anna Jakubowska
 6. Covalent binding of nitroacrine (ledakrin, C-283) to nucleic acids and proteins
  Małgorzata Czyż, Kazimierz Studzian, Andrzej Wasilewski, Aleksandra Poziomka, Dorota Wilmańska, Marek Gniazdowski
 7. Evaluation of cross-links in covalent complexes of 1 –nitroacridines and bis-l-nitroacridines with DNA
  Kazimierz Studzian, Danuta Serafin-Kunst, Dorota Wilmańska, Marek Gniazdowski
 8. Properties of nitracrine-nucleic acids complexes in selected enzymatic systems
  Ewa Ciesielska, Mariola Piestrzeniewicz, Władysław Gałasiński, Marek Gniazdowski -
 9. 4’, 6 –diamidine -2-phenylindole (DAPI) preferentially inhibits poly A synthesis catalysed by bacterial RNA polymerase
  Dorota Wilmańska, Krystyna Ślaska-Kiss, Marek Gniazdowski
 10. Wpływ konserwacji krwi na zawartość kwasów nukleinowych i aktywności enzymów nukleolitycznych w limfocytach ludzkiej krwi obwodowej
  Wojciech Geremek, Zofia Walter
 11. Activation of goose prothrombin by thrombin
  Zofia Banaś-Gruszka, Bogusława Bretsznajder, Tadeusz Krajewski
 12. Krzepnięcie krwi i fibrynoliza w zatruciu etanolem i acetaldehydem
  Zdzisław Skrzydlewski, Krzysztof Worowski, Elżbieta Skrzydlewska
 13. Nukleotydy adenylowe płytek krwi ssaków i trombocytów ptaków
  Barbara Wachowicz
 14. Oxygen affinity of Chironomus thummi thummi haemoglobins
  Paweł Aleksander Osmulski
 15. Struktura i funkcja hemocyjaniny raków w warunkach fizjologicznych
  Włodzimierz Michalak, Roman Gondko
 16. Hemocyjaniny stawonogów
  Włodzimierz Michalak, Roman Gondko
Zadanie pt. Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.

Recent Submissions