CONTENT

 1. Wprowadzenie
  Witold Kasperkiewicz, Eugeniusz Kwiatkowski
 2. Modelowanie inwestycji a gospodarka oparta na wiedzy
  Władysław Welfe
 3. Rozwój rynków finansowych a wzrost gospodarczy
  Sławomir I. Bukowski
 4. Czy możliwy jest rozwój innowacyjności polskiej gospodarki
  Witold Kasperkiewicz
 5. Kreatywność kapitału intelektualnego - kooperacja czy konkurencja w B+R
  Eliza Frejtag-Mika
 6. Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach polskich w świetle teorii i badań empirycznych
  Dariusz J. Błaszczuk
 7. Procesowe i organizacyjne innowacje w centrach usług wspólnych
  Stanisław M. Szukalski
 8. Bezrobocie w grupach problemowych na rynku pracy w Polsce
  Walentyna Kwiatkowska
 9. Determinanty zmian zatrudnienia w krajach Unii Europejskiej w latach 2005–2010
  Eugeniusz Kwiatkowski, Przemysław Włodarczyk
 10. Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w kształtowaniu sytuacji na regionalnym rynku pracy
  Anna Organiściak-Krzykowska
 11. Uwarunkowania demograficzne rozwoju zasobów pracy województw nadodrzańskich (opolskiego, dolnośląskiego, lubuskiego i zachodniopomorskiego)
  Agata Zagórowska
 12. Polityka pieniężna a bezrobocie równowagi w Polsce
  Leszek Kucharski
 13. Przepływy osób między zasobami na rynku pracy w Polsce w latach 2000–2010
  Dorota Kotlorz
 14. Funkcjonowanie regionalnego rynku pracy (na przykładzie województwa wielkopolskiego w latach 2000–2010)
  Wacław Jarmołowicz, Baha Kalinowska-Sufinowicz
 15. Zatrudnienie w przedsiębiorstwach bezpośredniego inwestowania w Polsce w warunkach międzynarodowego kryzysu gospodarczego
  Katarzyna Madaj

Recent Submissions