CONTENT

 1. Wprowadzenie
  Bogusław Kaczmarek, Beata Glinkowska
 2. Wytyczne i standardy społecznej odpowiedzialności biznesu
  Grażyna Broniewska
 3. Analiza wybranych modeli społecznej odpowiedzialności organizacji
  Beata Glinkowska
 4. Udział jednostek sektora publicznego w tworzeniu społecznych innowacji
  Marek Ćwiklicki, Katarzyna Tarnawska
 5. Determinanty przedsiębiorczości a kreowanie postaw społecznie odpowiedzialnych w sektorze publicznym
  Angelika Wodecka-Hyjek
 6. Społeczne aspekty współczesnego zarządzania
  Bogusław Kaczmarek
 7. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu – remedium czy utopia
  Magdalena Zalewska-Turzyńska
 8. Kompetencje pracowników – kontekst strategiczny
  Tomasz P. Czapla
 9. Wyznaczniki i uwarunkowania efektywności współczesnych zespołów pracowniczych
  Joanna Małgorzata Michalak
 10. Kreowanie przestrzeni odpowiedzialności w świetle praktyki organizacyjnej
  Paweł Kuźbik
 11. Odpowiedzialność menedżera w zarządzaniu pracownikami wiedzy
  Izabela Bednarska-Wnuk
 12. Elastyczność zasobów ludzkich – konsekwencje społeczne
  Katarzyna Januszkiewicz
 13. Społeczna odpowiedzialność w administracji publicznej
  Maria Janina Broniewska
 14. Metoda Prove and Improve jako narzędzie pomiaru społecznego oddziaływania organizacji pozarządowych
  Tomasz Kafel
 15. Podstawowe problemy implementacji zasad TQM w przedsiębiorstwie
  Hubert Obora
 16. Metodyczna koncepcja badania społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa w kształtowaniu strategii zrównoważonego rozwoju
  Edyta Bielińska - Dusza, Wojciech Pająk
 17. Źródła nieefektywności i marnotrawstwa w sektorze publicznym
  Bernard Ziębicki
 18. Ranga mediacji w kierowaniu pracownikami współczesnej organizacji
  Marek Jabłoński
 19. Gra strategiczna jako narzędzie formułowania strategii organizacji
  Marek Szarucki
 20. Przestrzeń organizacyjna a efektywność organizacji
  Jolanta Bieńkowska, Czesław Sikorski
 21. Rola komunikacji organizacyjnej w tworzeniu wizerunku wewnętrznego przedsiębiorstwa
  Maciej Malarski
 22. CSR a TQM – wokół idei i założeń
  Małgorzata Kołodziejczak
 23. Układy nieformalne w organizacjach sieciowych na przykładzie biur turystycznych
  Katarzyna Caban-Piaskowska
 24. Zarządzanie systemem utrzymania ruchu w przedsiębiorstwie na przykładzie Total Productive Maintenance
  Maciej Walczak
 25. Ryzyko zgodności (compliance) jako metoda ograniczania ryzyka działalności firm
  Marek Andrzejewski
 26. W kierunku architektury organizacji
  Jerzy S. Czarnecki

Recent Submissions

 • Układy nieformalne w organizacjach sieciowych na przykładzie biur turystycznych 

  Caban-Piaskowska, Katarzyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2012)
  This article presents the selected aspects of informal relations in network organizations. The aim of the paper is to show the role the informal relations play in network organizations. What is more, it also depicts the ...
 • CSQ a TQM - wokół idei i założeń 

  Kołodziejczak, Małgorzata (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2012)
  The aim of this paper is to justify that Corporate Social Responsibility and Total Quality Management have a lot of similar characteristics. Thus, in subsequent parts of the article was decided to characterize the main ...
 • Ranga mediacji w kierowaniu pracownikami współczesnej organizacji 

  Jabłoński, Marek (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2012)
  The aim of the paper is showing the role of mediation in terms of managing people within modern organization. Firstly, there has been produced communication as the determinant of rationality of decision and undertakings. ...
 • Rola komunikacji organizacyjnej w tworzeniu wizerunku wewnętrznego przedsiębiorstwa 

  Malarski, Maciej (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2012)
  Functioning of every organization inseparably is connected with creating its internal image. The internal image can be built by the organization more or less consciously. Since it is about perception of the organization ...
 • Ryzyko zgodności (compliance) jako metod ograniczania ryzyka działalności firm 

  Andrzejewski, Marek (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2012)
  The compliance assessment is a relatively new area of activity in the functioning of companies. It can be classified as the mechanism to support the internal control systems. The assessment consists in verifying the ...
 • Gra strategiczna jako narzędzie formułowania strategii organizacji 

  Szarucki, Marek (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2012)
  Contemporary organizations face an increasingly turbulent external environment that has an impact on their strategy development in terms of difficulty of taking into account all possible outcomes. Main goal of the paper ...
 • W Kierunku Architektury Organizacji 

  Czarnecki, Jerzy S. (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2012)
  There are four level of analysis in relation to organizations: picture – structure – design – architecture. With a massive use of information processing technologies, there comes a shortening perspective in analysis of ...
 • Przestrzeń organizacyjna a efektywność organizacji 

  Sikorski, Czesław; Bieńkowska, Jolanta (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2012)
  The aim of this paper is to present a model of organizational space and to determine the effect of the internal consistency on the effectiveness of the organization. The construct proposed by the authors is a set of factors ...
 • Zarządzanie systemem utrzymania ruchu w przedsiębiorstwie na przykładzie Total Productive Management 

  Walczak, Maciej (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2012)
  Paper presents key aspects of maintenance management in modern enterprises. Firstly, there has been produced the evolution of the approaches into maintenance management, and on that basis the methodic of TPM implementation, ...
 • Analiza wybranych modeli społecznej odpowiedzialności organizacji 

  Glinkowska, Beata (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2012)
  The weight of organization activity directed to society and good relations with stakeholder is increasing. The author was trying to show the essence of social responsibility of organization in the article, by analysis ...
 • Wprowadzenie 

  Kaczmarek, Bogusław; Glinkowska, Beata (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2012)
 • Podstawowe problemy implementacji zasad TQM w przedsiębiorstwie 

  Obora, Hubert (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2012)
  This article refers the main problems concerning implementation Total Quality Management principles in enterprise. In the first part of this paper, the author describes classifications of TQM principles. Next he characterizes ...
 • Metoda Prove and Improve jako narzędzie pomiaru społecznego oddziaływania organizacji pozarządowych 

  Kafel, Tomasz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2012)
  The purpose of the paper is to present Prove and Improve method in the context of multidimensional system of measurement for nongovernmental organizations activities. The peculiarity of measurement of nongovernmental ...
 • Źródła nieefektywności i marnotrawstwa w sektorze publicznym 

  Ziębicki, Bernard (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2012)
  The article is a trial of identification of the factors determining ineffectiveness and waste in the public sector. The factors are presented considering detailed and general aspects. The main attention is focused on ...
 • Wytyczne i standardy społecznej odpowiedzialności biznesu 

  Broniewska, Grażyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2012)
  Relating to the characteristics of the genesis and development of social responsibility - a new paradigm of management, the standards responding to the needs of its implementation were presented in this article. The most ...
 • Odpowiedzialność menedżera w zarządzaniu pracownikami wiedzy 

  Bednarska-Wnuk, Izabela (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2012)
  his article aims to present the role of manager as responsible individuals shaping the organizational space of their workers, particularly knowledge workers. Due to the limited volume of the article, the focus was only on ...
 • Elastyczność zasobów ludzkich - konsekwencje społeczne 

  Januszkiewicz, Katarzyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2012)
  The contemporary world is the world of changes. Probably there is no single domain for which the latest decades would not be the breakthrough time. As in a lens, all these transformations focus on the organization, modifying ...
 • Kreowanie przestrzeni odpowiedzialności w świetle praktyki organizacyjnej 

  Kuźbik, Paweł (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2012)
  Organizations, business, economic, and social expectations about the quality of life are constantly changing and growing rapidly. The challenge practitioners and theorists is to seek and implement solutions that would be ...
 • Determinanty przedsiębiorczości a kreowanie postaw społecznie odpowiedzialnych w sektorze publicznym 

  Wodecka-Hyjek, Angelika (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2012)
  This paper presents the key issues and characteristics which determine the separation corporate entrepreneurship within the public sector in the terms of socially responsible attitudes. At the beginning the key characteristics ...
 • Społeczna odpowiedzialność w administracji publicznej 

  Broniewska, Maria Janina (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2012)
  An analysis of the causes of development of social responsibility is conducted in the article. The CRS idea has been started in business but is also useful in the field of public administration. Polish and international ...

View more