CONTENT

 1. A nuclear technique for the elemental quantitative analysis: The proton-induced X-ray emissio
  G, Buso, P. Colautti, G. Moschini, B. M. Stievano
 2. New results of our superoxide dismutase studies and future plans in this fields
  B.Matkovics, L.Szabó, S.I. Varga
 3. Effects of gramoxone on the peroxide metabolism enzymes in animals with variable body temperatures
  K.Barabás, G. Berencsi, B. Matkovics, L. Szabó
 4. Investigations on damaging effect of antropogenic agents on carp by the meosurment of some biochemical parameters
  J.Nemcsók, L. Orbán, E. Vig, T. Tóth
 5. Decreased erythrocyte ghost membrane fluidity as a result of lipid composition changes in plasma of adult Insulin-dependent diabetics
  C. Watała, M. Bryszewska, W.Leyko
 6. The interaction of glyceradehyde 3-phoephate dehydrogenase with bovine erythrocyte membranes
  J.Rodriguez-Paris, W.Leyko
 7. The effect of zinc ions on trenscription in eucariotic system
  A.Kubiak, K. Brudzyńska, Z. Walter
 8. The effect of heavy metal ions (Pb^(2+) and Cu^(2+)) on the chlorophyll fluorescence in vivo
  J.Grabowski, M. Leszczyńska
 9. A simplified method for determination of oxygen affinity of hemoproteins-astlmetlon of thermodynamic constants
  R. Gondko
 10. Photoacoustic spectra of oriented systems
  D.Frąckowiak, S. Hotchendani, R.M. Leblanc
 11. Excitation energy transfer between chlorophyll a and chlorophyll b obtained from fluorescence meaeurment's
  J.Szurkowski, S. Hotchandanl, R.M. Leblanc, D. Frąckowiak
 12. Temperature dependence of the chemically induced dynamic electron polarization in green plants and algae
  H.Manikowski, A.R. Mclntosch, J.R. Bolton
 13. Asocjacja flawin w roztworach wodnych
  H.Grajek
 14. Interection of fluorogenic substances with viable and heat-killed cells of microorganisms
  J.Grabowski
 15. Microbial synthesis of phytoeffectors in the microorganism-plant interaction
  G.Reuter
 16. Activation of blood platelets and prostaglandin biosynthesis
  B.Wachowicz, T. Krajewski
 17. Activation of duck prothrombin by factor Xa and thrombin
  Z.Banaś-Gruazka, T. Krajewski, B. Bretsznajder
 18. Isolation and charactarization of bird factor X
  B.Bretsznajder, T Krajewski, Z. Banaś-Gruszka
 19. The study on the affect of DMSO on the thrombin-induced platelet aggregation
  U.Kralisz, B. Kotelba-Witkowska, T.Pietrucha
 20. Bezpośrednie oznaczanie fosforu w związkach lipidowych hemolimfy i surowicy raków
  R.Gondko, M. Adamska, Z. Helszer, A. Zgirski
 21. Oddziaływanie zewnętrznego pola elektromagnetycznego niskiej częstotliwości na membranę biologiczną w procesie transportu jonów
  B.Nosol, G. Guziński
Zadanie pt. Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.

Recent Submissions

View more