CONTENT

 1. Degradation of 3H-TdR labelled DNA of human lymphocytes during storage
  Błażej Rózga, Elżbieta Poziomska, Aneta Koceva-Chyła
 2. Badania poziomu RNA podczas kiełkowania i wzrostu korzenia kukurydzy ( Zea mays l. ) III. Zależność między zmianami poziomu rna a szybkością wzrostu korzenia
  Aneta Koceva-Chyła
 3. Metabolic disturbances caused by additional acrocentric chromosome G-2
  Józef Kędziora
 4. Effect of ionic environment on the protein fluorescence of bacteriorhodopsin
  Erzsébet Bálint, Béla Karvaly, Zoltán Várkonyi
 5. Pulsed polarographic study of the oxygen-evolving system op photosynthesis in chlorella
  Péter Maróti, Gábor Laczkó, Andrés Ringler, László Szalay
 6. The human pathological roles op the superoxide radical and superoxide dismutase
  Bela Matkovics
 7. Effect of gamma irradiation on blood plasma fibrinogen
  Tadeusz Krajewski, Czesław S. Cierniewski
 8. The proteins secreted by washed pig platelets
  Barbara Wachowicz, Tadeusz Krajewski
 9. Amino acid composition of hemocyanin of the crayfish Orconectes limosus
  Maria Adamska, Roman Gondko
 10. Quantitative estimation of the damage to the gamma irradiated haematin in aqueous solutions
  Roman Łukaszewicz, Mieczysław Puchała, Wanda Leyko
 11. Wpływ pola elektrycznego o częstotliwosci 50 Hz na kiełkowanie ziaren pszenicy odmiany ''Kasper”
  Bruno Nosol, Marek Szuba
 12. Poziom fruktozy i glukozy w liściach Robinia pseudacacia L. w warunkach środowiskowych Łodzi
  Henryk Łukasiak
Zadanie pt. Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.

Recent Submissions