Recent Submissions

 • Elektrochemia: wybrane zagadnienia z ćwiczeniami 

  Krzyczmonik, Paweł; Burnat, Barbara; Domagała, Sławomir; Leniart, Andrzej (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2023)
  W ostatnim ćwierćwieczu nastąpił bardzo szybki rozwój elektrochemii. Nowoczesne elektrochemiczne źródła energii, nowe materiały, polimery przewodzące, nanomateriały, sensory i biosensory, rozwój technik pomiarowych, ...
 • XIV Sesja Magistrantów i Doktorantów Łódzkiego Środowiska Chemików. Książka abstraktów. I Ty możesz zostać gwiazdą nauki 

  Brycht, Mariola; Burnat, Barbara; Leniart, Andrzej (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2023)
  W 2023 roku głównym organizatorem XIV Sesji Magistrantów i Doktorantów Łódzkiego Środowiska Chemików jest Wydział Chemii Uniwersytetu Łódzkiego. Tradycyjnie współorganizatorem Sesji jest Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa ...
 • Removal of microcystin-LR from water by ozonation 

  Szczukocki, Dominik; Macioszek, Barbara; Dziegieć, Józef (CRC Press/Balkema, 2010)
  In temperate climates, cyanobacteria (blue-green algae) occur most frequently in summer, when the demand for recreational water is highest. Blue-green algae can produce toxins and are also responsible for the taste and ...
 • Fizykochemia procesów tribologicznych 

  Płaza, Stanisław (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1997)
 • 10 lat Wydziału Chemii Uniwersytetu Łódzkiego 2007–2017 

  Jóźwiak, Andrzej (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017)
 • Chemometria 

  Kupis, Janusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016)
 • Metrologia i walidacja 

  Skowron-Jaskólska, Monika (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016)
 • Wstęp 

  Szczukocki, Dominik; Krawczyk, Barbara (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016)
 • Wstęp do tribologii i tribochemia 

  Płaza, Stanisław; Margielewski, Leszek; Celichowski, Grzegorz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2005)
  Materiał niniejszej książki może być wprowadzeniem ułatwiającym zrozumienie tribochemii procesu tarcia. Część pierwsza – Wstęp do tribologii zawiera podstawową wiedzę o tarciu, zużyciu i adhezji powierzchni ciała stałego, ...