Show simple item record

dc.contributor.authorJaworski, Stanisław
dc.contributor.authorPietrzykowski, Robert
dc.date.accessioned2015-11-06T10:31:28Z
dc.date.available2015-11-06T10:31:28Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn0208-6018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/13300
dc.description.abstractThe primary aim of this paper is to determine the income changes in agricultural regions in the period from 2004 to 2012. In the first part of the paper, we have summarised the income dynamics in various provinces in Poland. The dynamics is elaborated in terms of income’s level, pace and acceleration. In the second part, we take into account some predictor variables. We have investigated the time-varying impact on income using a functional concurrent regression model. We used data from the Polish FADN. Our conclusions relate to 50% of typical farms in Poland in terms of the time-varying mean income of provinces. The analysis was performed in the R-CRAN.pl_PL
dc.description.abstractGłównym celem pracy było określenie zmian w regionach na poziomie gospodarstwa ze względu na dochód w okresie od 2004 do 2012 roku. W pierwszej części artykułu zestawiono dynamikę dochodów w poszczególnych województwach w Polsce. Dynamikę opracowano pod względem poziomu dochodów, koncentrując się na tempie i przyspieszeniu. W drugiej części pracy wzięto pod uwagę kilka zmiennych predykcyjnych. Badanie dotyczyło wpływu zmian w czasie na dochody. W analizach wykorzystano dane z Polskiego FADN z okresu 2004–2012. Uzyskane wyniki potwierdziły rosnący wpływ dotacji na dochód w gospodarstwach rolnych. Analiza funkcjonalna pozwoliło nam określić, jak wygląda zróżnicowanie dochodów gospodarstw rolnych w latach 2004–2012. Poza tym udało się również wyróżnić województwa wyraźnie odstające od pozostałych ze względu na badaną cechę. Stwierdzono podobieństwa w przebiegu zmian dochodu w województwach od roku 2004. W pracy potwierdzono ogólne stwierdzenie, że znaczną część dochodów w polskim rolnictwie stanowią płatności. Nie udało się jednak stwierdzić kierunku wykorzystywania dopłat, ale wynikało to ze specyfiki danych. W pracy użyto zaawansowanych metod statystycznych: funkcjonalnej analizy składowych głównych i funkcjonalnej analizy regresji. Analizy przeprowadzono w pakiecie R-CRAN.pl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica;5
dc.titleSpatial Comparison of the Level and Rate of Change of Farm Income in the Years 2004‒2012pl_PL
dc.title.alternativePrzestrzenne porównanie poziomu i tempa zmian dochodów gospodarstw rolnych w latach 2004‒2012pl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2014pl_PL
dc.page.number[29]-44pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationWarsaw University of Life Sciences – SGGW, Faculty of Applied Informatics and Mathematicspl_PL
dc.contributor.authorAffiliationWarsaw University of Life Sciences – SGGW, Faculty of Economic Sciencepl_PL
dc.identifier.eissn2353-7663
dc.referencesBan van den A. W., Hawkins H. S. (1996), Agricultural Extension, Blackwell and Science, United Kingdom.pl_PL
dc.referencesBabuchowska K., Marks-Bielska R. (2011), Płatności bezpośrednie w kontekście dochodów polskich rolników, Zeszyty Naukowe SGGW Problemy Rolnictwa Światowego, 11(26), pp. 7-15.pl_PL
dc.referencesBesse P. C., Cardot H., Ferraty F. (1997), Simultaneous nonparametric regressions of unbalanced longitudinal data, “Computational Statistics and Data Analysis”, vol. 24, pp. 255-270.pl_PL
dc.referencesBesse P., Ramsay J. O. (1989), Principal components analysis of sampled functions, “Psychometrika”, 51, pp. 285-311.pl_PL
dc.referencesBielski M. (2002), Podstawy teorii organizacji i zarządzania, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBuks J., Pietrzykowski R. (2014), Regional approach to the effects of the production of agricultural holdings with respect to the CAP policy, Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences – SGGW, “Problems of World Agriculture”, vol. 14 (29), no. 4, pp. 37–46.pl_PL
dc.referencesBurgen E., Meyer B., Tasci M. (2012), An Elusive Relation between Unemployment and GDP Growth: Okun’s Law, Cleveland Federal Reserve Economic Trends.pl_PL
dc.referencesGoraj L., Mańko S., Osuch D., Płonka R. (2010), Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w 2009 roku. Część I, Wyniki standardowe, IERiGŻ–PIB, Warszawa.pl_PL
dc.referencesRamsay J. O., Dalzell C. J. (1991), Some tools for functional data analysis (with discussion), “Journal of the Royal Statistical Society Series B”, 53, pp. 539-572.pl_PL
dc.referencesRamsay J. O., Silverman B. W. (2005), Functional Data Analysis, Second Edition, Springer, New York.pl_PL
dc.referencesRizov M., Pokrivcak J., Ciaian P. (2013), CAP Subsidies and Productivity of the EU Farms, “Journal of Agricultural Economics”, vol. 64, no. 3.pl_PL
dc.referencesRogers E. M. (2003), Diffusion of Innovations, Free Press, New York.pl_PL
dc.referencesR: A language and environmental for statistical computing (2009), R Development Core Team, R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria, http://www.R-project.org [accessed: October 2014].pl_PL
dc.referencesZawadzka D., Strzelacka A. (2012), Analiza dochodów gospodarstw rolnych w Unii Europejskiej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia Nr 51, pp. 413-422.pl_PL
dc.relation.volume307pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record