redakcja Tadeusz Marszał

CONTENT

ARTYKUŁY

1. Kwerenda historyczna do kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i św. Jakuba Apostoła w Szadku
Jan Szymczak
2. Średniowieczny kościół parafialny w Szadku i jego renesansowa kaplica
Stanisław Cechosz, Łukasz Holcer
3. Opis kościoła i probostwa w Szadku w połowie XIX w.
Piotr Szkutnik
4. Geneza i zmiany struktury społeczno-gospodarczej osadnictwa wiejskiego w dobrach królewskich na obszarze przedrozbiorowego powiatu szadkowskiego
Tomasz Figlus
5. Ze studiów nad symbolami cechowymi. Dziewiętnastowieczna pieczęć cechu szewców z Szadku
Marek Adamczewski, Jarosław Stulczewski
6. Dostępność czasowa Szadku w ujęciu transportu indywidualnego
Wiśniewski, Szymon
7. Imigranci z Hesji i Badenii między Łodzią a Szadkiem w pierwszej połowie XIX w.
Krzysztof Paweł Woźniak
8. Rzecz o Mikołaju Bruchrinku z dziurawym zębem, notariuszu królewskim, plebanie szadkowskim i kanoniku łęczyckim
Zofia Wilk-Woś
9. Styczeń 1945 – radość i tragedia na terenie gminy Szadek
Jarosław Stulczewski
10. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży w Szadku w latach 1934–1939
Dorota Stefańska
11. Akta metrykalne parafii Korczew
Grzegorz Sztandera
12. Świecka i kościelna przynależność administracyjna parafii Korczew
Grzegorz Sztandera

ARTYKUŁY PRZEGLĄDOWE, NOTATKI, SPRAWOZDANIA

13. Stan liczebny i struktura ludności Szadku w latach 30. XX w.
Arkadiusz Rzepkowski
14. Irena Stoczkiewicz (1954–2014) – wspomnienie
Dorota Stefańska
15. Wywiad z ks. kan. Stanisławem Franciszkiem Strzelińskim – kapelanem Związku Wysiedlonych Ziemi Łódzkiej
Jarosław Stulczewski

SZADEK NA STAREJ FOTOGRAFII

16. Ochotnicza Straż Pożarna w Wilamowie
Jarosław Stulczewski

Recent Submissions